Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej (Góralice, działka nr 159/6)


BURMISTRZ
Gminy Trzcińsko-Zdrój,
ul.
Rynek 15,
tel. 091 414-80-88, fax 091 414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, póz.2603 z 2004 r.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108 z 2004 r.)

ogłasza rokowania po drugim przetargu
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej
oznaczonej numerem działki: nr 159/6 o powierzchni 1443 m2

położonej w obrębie Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr 54678/2, nie jest obciążona hipoteką. W dniach 14.12.2006 r. i 20.03.2007 r. przeprowadzone zostały przetargi nieograniczone , które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena do rokowań: 27.800,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset złotych).

Termin rokowań: 19 lipca 2007 r. o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

Warunki: Warunkiem udziału w rokowaniach jest;

 1. wpłacenie w kasie Urzędu (do godz. 13:00) lub na konto „Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001 zaliczki w wysokości 2.780,00 najpóźniej do dnia 16 lipca 2007 r. (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

 2. złożenie pisemnego zgłoszenia (w zamkniętej kopercie z napisem „ rokowania- nr działki.. data ..”) w terminie najpóźniej do dnia 16 lipca 2007 r . (do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty zaliczki), które winno zawierać:

  • datę sporządzenia,

  • imię i nazwisko oraz adres,

  • pisemne oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

  • własnoręczny podpis składającego zgłoszenie.

Uwagi:

 1. do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%,

 2. w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi,

 3. w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega, sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości,

 4. uczestnicy rokowań winni okazać dokument tożsamości,

 5. dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie pokój nr 4 lub telefonicznie 0 91 4148088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 14.06.2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 19-06-2007 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-06-2007 14:38