Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/61/07 w sprawie upoważnienia Burmistrza do nabycia na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój działki Nr 198/2 obręb 4 miasto Trzcińsko-Zdrój.


UCHWAŁA N r VII/61/07

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 18 kwietnia 2007r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza do nabycia na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój działki Nr 198/2 obręb 4 miasto Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Nabyć na mienie Gminy nieruchomość nie zabudowaną stanowiącą własność ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu oznaczoną numerem działki 198/2 o pow. 0,12 ha położoną w obrębie nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/61/07
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia18 kwietnia 2007 r

w sprawie nabycia na mienie Gminy nieruchomości nie zabudowanej będącej własnością ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu

Umową notarialną Nr Rep. A 1412 / 1998 z dnia 11.III.1998 r. ówczesny Zakład Energetyczny Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie / obecnie ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu/ nabył na własność nieruchomość nie zabudowaną oznaczoną numerem działki 198/2 o pow. 0,12 ha położona w Trzcińsku-Zdroju w obrębie nr 4 pod budowę posterunku energetycznego.

Do chwili obecnej nieruchomość nie została zabudowana.

Powołując się na ustne porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Gminy a Dyrektorem ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu - Oddział w Szczecinie ustalono, że ENEA przychyli się do propozycji Burmistrza tj. odpłatnego nabycia na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój przedmiotowej nieruchomości po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 31-05-2007 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2007 15:13