Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/59/07 w sprawie: ustanowienia „Nagrody Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dla najlepszego ucznia”.


Uchwała Nr VII/ 59/07

Rady Miejskiej w Trzcińsko-Zdroju
z
dnia 18 kwietnia 2007r.

w sprawie: ustanowienia „Nagrody Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dla najlepszego ucznia”.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustanawia się „Nagrodę Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dla najlepszego ucznia”, zwana dalej Nagrodą.

2. Nagroda jest przyznawana przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój na zakończenie roku szkolnego.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

  1. uczniach - należy przez to rozumieć tych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój, którzy uzyskali wzorową ocenę z zachowania oraz najwyższa średnią ocen w roku szkolnym.

  2. placówkach- należy przez to rozumieć szkoły podstawowe w miejscowościach Trzcińsko-Zdrój, Stołeczna, Gogolice oraz, Publiczne Gimnazjum w Góralicach.

§ 3.1. Nagroda przysługuje jednemu uczniowi z każdej z placówek.

  1. Nagroda ma postać rzeczowa o wartości do 500 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 31-05-2007 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2007 15:12