Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie wygłoszone na VII Sesji Rady Miejskiej w dniu 18.04.2007 r.


SPRAWOZDANIE BURMISTRZA
GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ

W okresie od dnia 20 lutego 2007r. do 6 kwietnia 2007r. podjąłem następujące decyzje:

- 11 decyzji w sprawie odroczenia podatku rolnego

 • Perlińska Henryka odroczona I i II rata do dnia 15.09.2007r. - 228,00 zł,
 • Biernacki Henryk odroczona I i II rata do dnia 15.08.2007r. - 2 056,00 zł,
 • Biej Lucyna (dzierżawca Biernacki Henryk) odroczona I i II rata do dnia 15.08.2007r. - 110 zł,
 • Stanisławski Marek (dzierżawca Biernacki Henryk) odroczona I i II rata do dnia 15.08.2007r. - 70 zł,
 • Brzoski Kazimierz (dzierżawca Biernacki Henryk) odroczona I i II rata do dnia 15.08.2007r. - 66 zł,
 • Ratyński Władysław (dzierżawca Biernacki Henryk) odroczona I i II rata do dnia 15.08.2007r. - 110 zł,
 • Duchiński Kazimierz (osoba zmarła, ale dzierżawcą jest Biernacki Henryk) odroczona I i II rata do dnia 15.08.2007r. - 148 zł,
 • Sosnowski Dariusz zam. Smuga odroczenie I i II raty do dnia 30.09.2007r. - 1 046,00 zł,
 • Trzaskowski Albin (spadkobierca Trzaskowski Stanisław) odroczenie I raty do dnia 15.11.2007r.- 310 zł,
 • Grabowska Stefania (spadkobierca Trzaskowski Stanisław) odroczenie I raty do dnia 15.11.2007r.- 102 zł,
 • Krasicki Paweł zam. Klasztorne - odroczono I i II ratę do dnia 30.09.2007r. - 919 zł,  

Wszystkie decyzje podjąłem ze względu na trudną sytuację materialną.  

- podjąłem 14 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości ze względu na ulgę za nie użytkowane budynki gospodarcze. Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/21/06 z dnia 28.12.2006r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 • Wołowska Anna- 177 zł,
 • Ożarowski Zbigniew- 153 zł,
 • Drużga Wanda - 391 zł,
 • Machaj Stanisław - 369 zł,
 • Pepel Janina - 196,97 zł,
 • Jankowski Stanisław - 147 zł,
 • Kędzior Stanisława - 617 zł,
 • Kordas Henryka - 333 zł,
 • Posłuszny Piotr - 317 zł,
 • Malec Zofia - 432 zł,
 • Noga Eugenia - 382 zł,
 • Lejman Julian - 206 zł
 • Przygrodzka Renata - umorzenie odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 2 559,10 zł,
 • Stańczyk Stanisław - umorzenie I raty podatku od nieruchomości za 2007r. - 166 zł

podjąłem odmowną decyzję w sprawie umorzenia rat nabytej nieruchomości Pani Czesławie Kłonowskiej
podjąłem decyzje w sprawie zaliczenia zaległości za dzierżawę świetlicy wiejskiej w Góralicach w poczet kosztów związanych z podniesieniem jej standardu 1 910 zł

 • 2 decyzje w sprawie zarejestrowania nowych podmiotów gospodarczych,
 • 3 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
 • 5 decyzji w sprawie wycinki drzew,
 • zmiana za zgodą stron decyzji z PKP Nr GNG.6011/1/06/07 w sprawie ustalenia służebności na działce będącej własnością PKP przejścia i przejazdu na rzecz drogi powiatowej w Góralicach,
 • decyzja Nr GNG-KT-7145/12/07 umarzająca postępowanie w sprawie kupna zajmowanego lokalu mieszkalnego po zmarłej Reginie Popko,
 • decyzja Nr GNG - KT - 6011/1/07 zatwierdzająca projekt podziału działki nr 146/52 w Stołecznej

W okresie sprawozdawczym odbył się przetarg:

w formie zapytania o cenę na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju. Najkorzystniejszą ofertą wskazaną przez komisję przetargową była oferta złożona przez Firmę JP Komputer Serwis z Chojny. Cena uzyskana w przetargu to 30.133,61 zł brutto za 6 zestawów komputerowych.

Zawarłem umowy na:  

 1. Zamówienie dodatkowe na wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej dla budynku świetlicy w Rosnowie. Wykonawca: Grzegorz Lesner ze Szczecina, cena: 2 440 zł brutto.

 2. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego z Firmą JP Komputer Serwis z Chojny na kwotę 30 133,61 zł brutto.  

Wykonano:

 • remont pomieszczeń w TCK,
  wykonawca: Zakład Usługowy ST. Chyjek
  cena zadania: 10 400 zł brutto

 • prace wykończeniowe lokalu mieszkalnego nr 56c/7 w Stołecznej,
  wykonawca: Usługi Komunalne J. Skiba
  cena: 1 509,19 zł brutto
  Zakupiono materiał do wykonania tych prac na kwotę 3 683, 16 zł brutto.

Złożono wnioski:  

 1. Do Ministra Kultury na: opracowanie dokumentacji na remont murów obronnych, baszty prochowej, wystawę twórczości KGW, zakup strojów i instrumentów muzycznych (Rosnowo i Piaseczno), remont ratusza staromiejskiego (wniosek złożono, ale w I naborze nie uzyskał dofinansowania). Przygotowano również wnioski dla Parafii w Warnicy na opracowanie dokumentacji na remont kościoła w Chełmie Dolnym oraz remont wieży kościoła w Piasecznie.

 2. Do Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na: I Polsko - Niemiecką pracownię uśmiechu - Lato 2007 (kwota wnioskowana to 12 840 zł) oraz Trzcińskie spotkania z muzyką dawną (wnioskowana kwota to 27 480 zł)

W okresie sprawozdawczym:

 1. 15 marca 2007r. zostało zawarte porozumienie, w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych pomiędzy Samorządem Powiatu Gryfińskiego, a Samorządem Gminy Trzcińsko - Zdrój. Gmina zorganizowała prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej od 2 kwietnia do 30 listopada br. Liczba osób skierowanych do prac społecznie użytecznych wynosi 25 osób. Miejsce wykonywanych prac to miasto - 11 osób oraz sołectwa: Piaseczno, Góralice, Stołeczna, Rosnowo, Strzeszów, Gogolice, Chełm Górny na każde po dwie osoby.

 2. Zostało wystosowane pismo do Telekomunikacji Polskiej S.A. w sprawie uruchomienia usługi Neostrada w miejscowościach Gogolice, Góralice i Rosnowo.

 3. Wyrażono zgodę na podział geodezyjny działki Nr 180 obręb nr 2 Miasto Trzcińsko - Zdrój. Sprzedaż nastąpi na rzecz Państwa Makarońskich w ramach poprawy zagospodarowania działki.

 4. Wystąpiono do Starosty z wnioskiem o przejęcie części działki nr 131/1 (dawny ogród Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju).

 5. Sporządzono ocenę techniczną obiektu po byłej masarni pod kontem adaptacji na cele mieszkaniowe. Wykonawca: Józef Skiba, cena: 3 000 zł brutto.

 6. Podpisano aneks do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont świetlic: Rosnowo, Strzeszów, Góralice - aneksem przedłużono termin wykonania zadania do 30 kwietnia 2007r.

 7. Została podjęta współpraca z TCK w sprawie realizacji projektów: „Europa bez granic 2007” oraz polsko - niemieckie spotkania integracyjne „Jesteśmy razem”: przygotowanie druku umów z wykonawcami, pertraktacje w sprawie zakwaterowania uczestników ochrony imprezy.

 8. Rozpoczęto i zakończono współpracę z firmą Doradztwo Gospodarcze z Poznania w/s wykonania wniosku: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzcińsko - Zdrój”. Termin z łożenia wniosku 16.04.2007r.

 9. Otrzymano od wykonawcy dokumentację na zlecone zadania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Trzcińsko - Zdrój: odtworzenie alei spacerowej, przebudowa amfiteatru, utworzenie izby pamięci w młynie, przebudowa alejek wokół murów obronnych wraz z małą architekturą.

 10. Analiza bakteriologiczna złóż borowin jest w trakcie badań w Poznańskim Instytucie Tworzyw Uzdrowiskowych.

 11. Uzupełniono wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont Ratusza w Trzcińsku - Zdroju.

 12. Został ogłoszony przetarg na obsługę gastronomiczno - handlową imprezy pod nazwą „Dni Trzcińska - Zdroju 2007” - termin licytacji 25 kwietnia 2007r, godz. 10.00.

 13. Została zamówiona syrena alarmowa do remizy w Góralicach za kwotę 4 090 zł + 7 % VAT)  

Uczestniczyłem :

 • w koncercie kończącym wokalne warsztaty polsko - niemieckie w TCK,
 • w spotkaniu z Zarządem Gminnym OSP,
 • w spotkaniu z dyrektorem ANR,
 • w sądzie pracy 13.03.2007r. i 3.04.2007r.
 • w spotkaniu z kierownikiem Posterunku Policji w Trzcińsku-Zdroju,
 • w spotkaniu z przedstawicielami firmy AVENA z siedzibą w Piasecznie w sprawie przejęcia świetlicy,
 • w spotkaniu z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnie,
 • w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji w Gryfinie w sprawie poprawy bezpieczeństwa w Gminie,
 • w spotkaniu ze Starostą Powiatu Gryfińskiego w sprawie bieżącego utrzymania dróg, przejęcia części dróg oraz w sprawie roszczeń dotyczących budynków „Gościńca” i ośrodka zdrowia,
 • w mistrzostwach młodzików w zapasach w Stargardzie Szczecińskim. Celem spotkania były rozmowy o założeniu sekcji zapasów w Trzcińsku - Zdroju,
 • w spotkaniu z nowo wybranymi sołtysami, Kołami Gospodyń Wiejskich w Stołecznej,
 • w spotkaniu w Mallnow w Niemczech w zebraniu Eurodystryktu,
 • w spotkaniu z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Barzkowicach Panem Krzysztofem Ardanowskim,
 • w rozgrywkach halowych piłkarzy LZS juniorów w Trzcińsku - Zdroju,
 • w spotkaniu burmistrzów gmin ościennych w sprawie dębnowskiego szpitala,
 • w spotkaniu w celu podpisania projektów do Pomeranii w Argermunde z Pastorem Justusem Verdin,
 • spotkanie w Starostwie Powiatowym - odprawa roczna policji,
 • spotkanie w świetlicy socjioterapeutycznej w Góralicach,
 • w spotkaniu z Panem Zwolińskim Dyrektorem Departamentu Urzędu Marszałkowskiego,
 • wyjazd do Rudersdorfu w sprawie rozeznania cen kontenerów z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,
 • w rocznej naradzie Państwowej Straży Pożarnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 • w Gorzowie na konferencji w sprawie recyklingu i odpadów komunalnych,
 •  w sesji powiatowej

Wydałem zarządzenia w sprawie:

 • powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowywania wniosków aplikacyjnych,
 • powołania komisji ds. rozpatrzenia ofert złożonych przez Kluby Sportowe na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2007r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • zmian budżetu Gminy na 2007r.,
 • zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju,
 • przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za rok 2006,
 • ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleń wymaganych prawem budowlanym na remont świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój-2,
 • ustalenia regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju,
 • ustalenia zasad wynagradzania członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
 • przetargu nieograniczonego na obsługę gastronomiczno - handlową imprezy pod nazwą „Dni Trzcińska-Zdroju 2007”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 19-04-2007 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Piotr Tomaszewski 20-04-2007 13:52