Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na organizację i realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jakim są zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej w ramach uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez ZZPN

Trzcińsko-Zdrój, dnia 17 stycznia 2007r. 

BURMISTRZ GMINY
TRZCIŃSKO-ZDROJ
  

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dnia 24 kwietnia 2003 r. ( DzU nr 96 poz. 873; z 2004r.: DzU nr 64 poz. 593, DzU nr 116 poz.1203, DzU nr 210 poz. 2135; z 2005 r.:DzU nr 155 poz.1998, DzU nr 169 poz 1420, DzU nr 175 poz. 1462, nr 249 poz. 2104; z 2006 r.: DzU NR 94 POZ 651 )  

Ogłasza otwarty konkurs ofert  

Na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2007 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jakim są zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej w ramach uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w następujących miejscowościach:

 1. Trzcińsko-Zdrój.
 2. Góralice.
 3. Piaseczno.
 4. Stołeczna.
 5. Rosnowo.  

Celem zadania jest:

 • poprawa ogólnej sprawności fizycznej, oraz oddziaływania wychowawcze,
 • kształcenie nawyków sportowych,
 • realizacja ciekawej formy spędzania wolnego czasu,
 • objęcie możliwie jak największego kręgu zainteresowanych.  

Formami realizacji zadań winny być:

 • systematyczne prowadzenie zadań sportowych,
 • organizacja i udział w zawodach sportowych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju,
 • fachowa opieka merytoryczna ze strony wykwalifikowanych opiekunów.

Zadanie obejmuje zakup niezbędnych usług ( w tym transportowych i trenerskich ) opłaty statutowe, ubezpieczenie, opłaty lekarskie, opłaty sędziów, utrzymanie płyty boiska, zakup napojów chłodzących, pranie stroi sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

W budżecie gminy Tzcińsko-Zdrój na 2007 r. przewidziano kwotę 81.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy zł), w tym na poszczególne zadania następujące kwoty finansowe:  

 • na zadanie nr 1 - 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy zł ),
 • na zadanie nr 2 - 14.000,00 zł ( czternaście tysięcy zł ),
 • na zadanie nr 3 - 14.000,00 zł (czternaście tysięcy zł),
 • na zadanie nr 4 - 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy zł ),
 • na zadanie nr 5 - 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy zł )  

Informuje się, że w 2006 roku:

 • na zadanie nr 1 przyznano dotację w wysokości 34.500,00 zł (trzydzieści cztery tysiące pięćset zł),
 • na zadanie nr 2 przyznano dotację w wysokości - 14.000,00 zł (czternaście tysięcy zł ),
 • na zadanie nr 3 przyznano dotację w wysokości - 14.000,00 zł ( czternaście tysięcy zł),
 • na zadanie nr 4 przyznano dotację w wysokości - 9.000,00 zł ( dziewięć tysięcy zł ),
 • na zadanie nr 5 przyznano dotację w wysokości - 9.000,00 zł ( dziewięć tysięcy zł ). 

Oferty z kompletem załączników ( sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, oraz aktualny wypis z rejestru) na formularzu zgodnym ze wzorem z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku ( dostępnym w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju w pokoju nr 14 ) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w nie przekraczalnym terminie do dnia 01 marca 2007 roku do godziny 15.30 .

Ocena ofert przez komisję powołaną przez Burmistrza Trzcińska -Zdroju nastąpi w terminie do dnia 07 marca 2007 roku. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie niezwłocznie po wyborze oferentów.

Komisja poinformuje oferentów, które oferty zostały wybrane i wezwie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty.

Oferty ocenione zostaną w skali od 0 do 100 punktów przez powołaną w tym celu przez Burmistrza komisję, w tym:

 • za koszt realizacji - 50 pkt,
 • za doświadczenie, zasoby kadrowe, harmonogramy zajęć, liczbę dzieci młodzieży i dorosłych objętych zajęciami sportowymi - 50 pkt.  

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie oferentowi, którego oferta zostanie wybrana przez komisję konkursową i z którym podpisana zostanie umowa. Dotacja na realizację zadania przekazywana będzie w ratach na rachunek bankowy zleceniobiorcy. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie przez oferenta, wyłonionego w konkursie , umowy z gminą Trzcińsko-Zdrój oraz zgodne z umową i obowiązującymi przepisami wykorzystanie i rozliczenie dotacji.  

Sporządził:
2007-01-18 LW

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 30-01-2007 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Palczak 30-01-2007 13:34