Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr I/176/2007 w sprawie przyjęcia kalkulacji na wywóz i składowanie nieczystości stałych. 2008-01-10 10:45
dokument Zarządzenie nr I/175/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 r. 2008-01-10 10:39
dokument Zarządzenie nr I/174/2007 w sprawie powierzenia prowadzenia obsługi finansowej w Trzcińskim Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju. 2008-01-02 10:40
dokument Zarządzenie nr I/173/2007 w sprawie powierzenia prowadzenia obsługi finansowej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcińsku-Zdroju. 2008-01-02 10:40
dokument Zarządzenie nr I/172/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju. 2008-01-02 10:38
dokument Zarządzenie nr I/171/2007 w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-01-02 10:37
dokument Zarządzenie nr I/170/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-12-21 15:09
dokument Zarządzenie nr I/169/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-12-21 15:08
dokument Zarządzenie nr I/168/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-12-21 15:08
dokument Zarządzenie nr I/167/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-12-21 15:08
dokument Zarządzenie nr I/166/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-12-21 15:07
dokument Zarządzenie nr I/165/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-12-21 15:07
dokument Zarządzenie nr I/164/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-12-21 15:06
dokument Zarządzenie nr I/163/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-12-21 15:06
dokument Zarządzenie nr I/162/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-12-21 15:06
dokument Zarządzenie nr I/161/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2008-01-02 10:37
dokument Zarządzenie nr I/160/2007 w sprawie: przetargu ograniczonego. 2008-01-02 10:36
dokument Zarządzenie nr I/159/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-12-21 09:39
dokument Zarządzenie nr I/158/2007 w sprawie: przetargu pisemnego nieograniczonego. 2007-12-21 09:38
dokument Zarządzenie nr I/157/2007 w sprawie: powołania Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku–Zdroju 2007-12-21 09:38
dokument Zarządzenie nr I/156/2007 w sprawie: przekazania dokumentów dot. Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Trzcińsko–Zdrój. 2007-12-11 14:07
dokument Zarządzenie nr I/155/2007 w sprawie: I przetargu nieograniczonego 2007-12-11 10:56
dokument Zarządzenie nr I/154/2007 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji cmentarza w miejscowości Piaseczno 2007-12-11 10:55
dokument Zarządzenie nr I/153/2007 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu działania GKRPA w Trzcińsku-Zdroju. 2007-12-11 10:53
dokument Zarządzenie nr I/152/2007 w sprawie: w sprawie: przyznania okolicznościowych nagród pieniężnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku–Zdroju ... w związku z przypadającym w dniu 11.11.2007r. Świętem Niepodległości. 2007-12-11 10:50
dokument Zarządzenie nr I/150/2007 w sprawie: powołania komisji do przeglądu i kontroli sprawności hydrantów w miejscowości Piaseczno. 2007-11-28 13:02
dokument Zarządzenie nr I/149/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-11-28 13:01
dokument Zarządzenie nr I/148/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-11-28 13:01
dokument Zarządzenie nr I/147/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-11-28 13:01
dokument Zarządzenie nr I/146/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-11-28 13:00
dokument Zarządzenie nr I/145/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-11-28 12:59
dokument Zarządzenie nr I/144/2007 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2007-11-28 12:59
dokument Zarządzenie nr I/143/2007 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli odczytu liczników wodnych i energetycznych na hydroforniach . 2007-11-28 11:30
dokument Zarządzenie nr I/142/2007 w sprawie: przetargu w trybie zapytania o cenę. 2007-11-28 11:30
dokument Zarządzenie nr I/141/2007 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego mieszkania nr 5 przy ul. Dworcowej 21. 2007-11-28 11:29
dokument Zarządzenie nr I/140/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-11-28 11:28
dokument Zarządzenie nr I/139/2007 w sprawie: powołania komisji w celu ustalenia usterek i wadliwości wykonanych robót dekarskich. 2007-11-28 11:27
dokument Zarządzenie nr I/138/2007 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 8/2005 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 07 stycznia 2005 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2007-11-14 14:40
dokument Zarządzenie nr I/137/2007 w sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do zwierania umów cywilno-prawnych, wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 2007-11-14 14:39
dokument Zarządzenie nr I/136/2007 w sprawie: powołania kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 2007-11-14 14:35
dokument Zarządzenie nr I/135/2007 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2007-11-14 14:35
dokument Zarządzenie nr I/134/2007w sprawie: kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego „WOD-KAN” Józefa Bednarczuka z siedzibą w Trzcińsku–Zdroju 2007-11-14 14:32
dokument Zarządzenie nr I/133/2007w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2007 r. 2008-11-17 15:27
dokument Zarządzenie nr I/132/2007w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Trzcińsku-Zdroju. 2007-11-14 14:29
dokument Zarządzenie nr I/131/2007w sprawie: przetargu nieograniczonego 2007-10-26 11:05
dokument Zarządzenie Nr I/130/2007 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu Pani Stefanii Mazur przy ul. 9 Maja 27/1. 2007-10-19 14:37
dokument Zarządzenie Nr I/129/2007 w sprawie: przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli poszczególnych placówek oświatowych leżących na terenie Gminy Trzcińsko–Zdrój z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 2007-10-12 07:45
dokument Zarządzenie Nr I/128/2007 w sprawie: w sprawie: powołania operatorów do obwodowych komisji wyborczych. 2007-10-08 14:58
dokument Zarządzenie Nr I/127/2007 w sprawie: podziału Trzcińskiego Centrum Kultury. 2007-10-08 14:57
dokument Zarządzenie Nr I/126/2007 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2007-10-11 08:26
dokument Zarządzenie Nr I/125/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-10-01 15:09
dokument Zarządzenie Nr I/124/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-10-01 15:08
dokument Zarządzenie Nr I/123/2007 w sprawie: przetargu nieograniczonego. 2007-10-01 15:07
dokument Zarządzenie Nr I/122/2007 w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2007-09-27 11:55
dokument Zarządzenie Nr I/121/2007 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 21 października 2007 roku. 2007-09-26 15:19
dokument Zarządzenie Nr I/120/2007 w sprawie: zmiany składu osobowego GKRPA w Trzcińsku-Zdroju 2007-09-26 15:18
dokument Zarządzenie Nr I/119/2007 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego. 2007-09-25 09:18
dokument Zarządzenie Nr I/118/2007 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 2007-09-25 09:17
dokument Zarządzenie Nr I/117/2007 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2007-09-25 09:16
dokument Zarządzenie Nr I/116/2007 w sprawie: w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2007-09-19 12:52
dokument Zarządzenie Nr I/115/2007 w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2. 2007-09-19 12:49
dokument Zarządzenie Nr I/114/2007 w sprawie: powołania gminnej komisji w celu przeprowadzeniu kontroli placów zabaw i boisk sportowych na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój pod względem bezpieczeństwa 2007-09-19 12:48
dokument Zarządzenie Nr I/113/2007 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju 2007-09-19 12:47
dokument Zarządzenie Nr I/112/2007 w sprawie: w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2007-09-18 13:57
dokument Zarządzenie Nr I/111/2007 w sprawie: w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2007-09-18 13:56
dokument Zarządzenie Nr I/110/2007 w sprawie: w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2007-09-18 13:55
dokument Zarządzenie Nr I/109/2007 w sprawie: w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2007-09-18 13:52
dokument Zarządzenie Nr I/108/2007 w sprawie: w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2007-09-18 13:51
dokument Zarządzenie Nr I/107/2007 w sprawie: zmiany załącznika Nr 2 do regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników OPS wprowadzonego zarządzeniem Nr 18/2006 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 lutego 2006 r. 2007-09-18 13:43
dokument Zarządzenie Nr I/106/2007 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty w Trzcińsku-Zdroju. 2007-09-05 09:06
dokument Zarządzenie Nr I/105/2007 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2007-09-05 09:05
dokument Zarządzenie Nr I/104/2007 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2007-09-05 09:05
dokument Zarządzenie Nr I/103/2007 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku - Zdroju. 2007-09-05 09:04
dokument Zarządzenie Nr I/102/2007 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach 2007-09-05 09:03
dokument Zarządzenie Nr I/101/2007 w sprawie: powołania zespołu do wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Trzcińsko-Zdrój 2007-09-05 09:02
dokument Zarządzenie Nr I/100/2007 w sprawie: ustaleń organizacyjnych związanych z realizacja uchwały VIII/73/07 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24. maja 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty w Trzcińsku-Zdroju 2007-09-05 09:01
dokument Zarządzenie Nr I/99/2007 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za I półrocze 2007 r. 2007-09-05 09:01
dokument Zarządzenie Nr I/98/2007 w sprawie: zmian budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2007-09-26 07:55
dokument Zarządzenie Nr I/97/2007 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2007-08-28 11:25
dokument Zarządzenie Nr I/96/2007 w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w gminie Trzcińsko-Zdrój 2007-08-10 10:52
dokument Zarządzenie nr I/94/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007r. 2007-08-08 13:42
dokument Zarządzenie Nr I/95/2007 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2007-08-06 15:15
dokument Zarządzenie Nr I/93/2007 w sprawie: zmiany składu osobowego GKRPA w Trzcińsku-Zdroju. 2007-07-31 12:22
dokument Zarządzenie Nr I/92/2007 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę parkingu przy Cmentarzu Komunalnym położonym przy ul. Mickiewicza w Trzcińsku–Zdroju. 2007-07-23 14:09
dokument Zarządzenie Nr I/91/2007 w sprawie I przetargu nieograniczonego. 2007-07-23 14:08
dokument Zarządzenie Nr I/90/2007 w sprawie II przetargu nieograniczonego. 2007-07-23 14:07
dokument Zarządzenie Nr I/85A/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 r. 2007-07-23 14:06
dokument Zarządzenie Nr I/89/2007 w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego. 2007-07-17 10:20
dokument Zarządzenie Nr I/88/2007 w sprawie powołania dyrektora Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju. 2007-07-06 09:40
dokument Zarządzenie Nr I/87/2007 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach oraz na stanowisko dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju. 2007-07-04 08:14
dokument Zarządzenie Nr I/86/2007 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach oraz na stanowisko dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju. 2007-07-04 08:01
dokument Zarządzenie Nr I/85/2007 w sprawie upoważnienia p.o. kierownika OPS do zwierania umów cywilno-prawnych, wydawania decyzji administracyjnych... 2007-07-02 12:18
dokument Zarządzenie Nr I/84/2007 w sprawie powołania dyrektora Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju. 2007-06-28 08:51
dokument Zarządzenie Nr I/83/2007 w sprawie dalszego powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 2007-06-28 08:49
dokument Zarządzenie Nr I/82/2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów garażowo – gospodarczych na terenie miasta Trzcińsko–Zdrój. 2007-06-19 10:18
dokument Zarządzenie Nr I/81/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku–Zdroju. 2007-06-25 11:17
dokument Zarządzenie Nr I/80/2007 w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach. 2007-06-19 10:16
dokument Zarządzenie Nr I/79/2007 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-06-15 09:13
dokument Zarządzenie Nr I/78/2007 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-06-15 09:12
dokument Zarządzenie Nr I/77/2007 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-06-15 09:12
dokument Zarządzenie Nr I/76/2007 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-06-15 09:11
dokument Zarządzenie Nr I/75/2007 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-06-15 09:11
dokument Zarządzenie Nr I/74/2007 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-06-15 09:10
dokument Zarządzenie Nr I/73/2007 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-06-15 09:10
dokument Zarządzenie Nr I/72/2007 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-06-15 09:10
dokument Zarządzenie Nr I/71/2007 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-06-15 09:10
dokument Zarządzenie Nr I/70/2007 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-06-15 09:09
dokument Zarządzenie Nr I/69/2007 w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego 2007-06-14 09:41
dokument Zarządzenie Nr I/68/2007 w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego 2007-06-14 09:41
dokument Zarządzenie Nr I/67/2007 w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego 2007-06-14 09:40
dokument Zarządzenie Nr I/66/2007 w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego 2007-06-14 09:40
dokument Zarządzenie Nr I/65/2007 w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego 2007-06-14 09:38
dokument Zarządzenie Nr I/64/2007 w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego 2007-06-14 09:37
dokument Zarządzenie Nr I/63/2007 w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego 2007-06-14 09:36
dokument Zarządzenie Nr I/62/2007 w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego 2007-06-14 09:35
dokument Zarządzenie Nr I/61/2007w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego 2007-06-14 09:35
dokument Zarządzenie nr I/60/2007 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 2007-06-14 09:33
dokument Zarządzenie nr I/59/2007 w sprawie utworzenia zespołu ekonomiczno-administracyjnego oświaty w Trzcińsku-Zdroju 2007-06-11 15:18
dokument Zarządzenie nr I/58/2007 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 2007-05-24 11:01
dokument Zarządzenie nr I/57/2007 w sprawie: I przetargu nieograniczonego 2007-05-24 10:56
dokument Zarządzenie nr I/56/2007 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2007-05-24 10:54
dokument Zarządzenie nr I/55/2007 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2007-05-24 10:53
dokument Zarządzenie nr I/54/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 r. 2007-05-24 10:30
dokument Zarządzenie Nr I/53/2007 w sprawie: powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego budowy hali widowiskowo – sportowej przy ul. Cmentarnej 12 w Trzcińsku – Zdroju 2007-05-11 10:06
dokument Zarządzenie Nr I/52/2007 w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę 2007-05-11 10:05
dokument Zarządzenie Nr I/51/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r. 2007-05-11 10:02
dokument Zarządzenie Nr I/50/2007 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach oraz na stanowisko dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku – Zdroju. 2007-05-11 10:01
dokument Zarządzenie Nr I/49/2007 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju 2007-05-11 10:00
dokument Zarządzenie Nr I/48/2007 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2007-05-11 09:58
dokument Zarządzenie Nr I/47/2007 w sprawie powołania GKRPA w Trzcińsku-Zdroju 2007-05-11 09:57
dokument Zarządzenie Nr I/46/2007w sprawie przetargu nieograniczonego na obsługę gastronomiczno – handlową imprezy pod nazwą „Dni Trzcińska – Zdroju 2007” 2007-05-11 09:55
dokument Zarządzenie Nr I/45/2007 w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej 2007-05-11 09:52
dokument Zarządzenie Nr I/44/2007 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania w 2007 r. przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów... 2007-05-11 09:51
dokument Zarządzenie Nr I/43/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 r. 2007-05-11 09:50
dokument Zarządzenie Nr I/42/2007 w sprawie: ustalenia regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2007-04-18 07:53
dokument Zarządzenie Nr I/41/2007 w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. 2007-04-18 07:33
dokument Zarządzenie Nr I/40/2007 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za rok 2006. 2007-04-17 12:18
dokument Zarządzenie Nr I/39/2007 w sprawie: zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. 2007-03-15 15:19
dokument Zarządzenie Nr I/38/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007r. 2007-03-15 15:16
dokument Zarządzenie Nr I/37/2007 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia ofert złożonych przez Kluby Sportowe na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Trzcińsko–Zdrój w 2007 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2007-03-15 15:03
dokument Zarządzenie Nr I/36/2007 w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowywania wniosków aplikacyjnych. 2007-03-15 15:00
dokument Zarządzenie Nr I/35/2007 w sprawie przetargu nieograniczonego 2007-02-24 10:05
dokument Zarządzenie Nr I/34/2007 w sprawie przetargu nieograniczonego 2007-02-24 10:04
dokument Zarządzenie Nr I/33/2007 w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku – Zdroju 2007-02-24 10:03
dokument Zarządzenie nr I/32/2007 w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego 2007-02-24 10:01
dokument Zarządzenie nr I/31/2007 w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego 2007-02-13 11:21
dokument Zarządzenie nr I/30/2007 w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego 2007-02-13 11:19
dokument Zarządzenie nr I/29/2007 w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego 2007-02-13 11:18
dokument Zarządzenie nr I/28/2007 w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego 2007-02-13 11:08
dokument Zarządzenie nr I/27/2007 w sprawie harmonogramu zebrań wyborczych do organów samorządu mieszkańców wsi 2007-02-13 11:04
dokument Zarządzenie nr I/26/2007 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora TCK w Trzcińsku–Zdroju, powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu 2007-02-13 11:01
dokument Zarządzenie nr I/25/2007 w sprawie przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków GKRPA w Trzcińsku-Zdroju na rok 2007 2007-02-15 14:38
dokument Zarządzenie nr I/24/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2007-02-06 13:15
dokument Zarządzenie nr I/23/2007 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku–Zdroju 2007-02-06 13:14
dokument Zarządzenie nr I/22/2007 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Trzcińsku-Zdroju 2007-02-09 15:28
dokument Zarządzenie nr I/21/2007 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2007-02-06 13:07
dokument Zarządzenie nr I/20/2007 w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2007r. 2007-02-06 13:05
dokument Zarządzenie nr I/19/2007 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2007 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2007 r. 2007-02-24 10:00
dokument Zarządzenie Nr I/18/2007 w sprawie powołania komisji w celu zinwentaryzowania pomieszczeń dzierżawionych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Partnerska Lekarzy Kruszewska – Marchlik 2007-01-17 15:28
dokument Zarządzenie nr I/17/2007 w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę 2007-01-17 15:27