Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr I/16/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr I/16/2006

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 29 grudnia 2006r

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006r.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381)) oraz §17 pkt 1 uchwały Nr XXIII/257/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2006r.- zarządza się co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy pochodzące z dotacji celowych z budżetu

państwa - nie objęte planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych,

o kwotę - 50.777 zł

w tym:

1) z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę - 23.389 zł

z tego:

a) w dziale 852, rozdział 85214, § 2010 - 10.000 zł.

- rozdział 85278,§ 2010 - 13.389 zł;

2) z dotacji celowych na realizację własnych zadań

bieżących Gminy, o kwotę - 27.388 zł

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80195, § 2030 - 17.538 zł,

b)w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 - 6.000 zł

- rozdział 85295, § 2030 - 3.850 zł.

§2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy pochodzące z dotacji celowych z budżetu

państwa- nie objęte planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych,

o kwotę - 44. 048 zł

w tym ( w całości):

1) z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej ora innych zadań zleconych gminom ustawami,

o kwotę - 44.048 zł

z tego:

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 2010 - 42.725 zł

- rozdział 85213, § 2010 - 1.323 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy- mające pokrycie w środkach z dotacji

celowych określonych w §1, kwotę - 50.777 zł

w tym:

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę - 23.389 zł

z tego (w całości):

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju:

a) w dziale 852, rozdział 85214, § 3110-1 - 10.000 zł

- rozdział 85278, § 3110 - 13.389 zł;

2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy, o kwotę

z tego: - 27.388 zł

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:

a) w dziale 801, rozdział 80195, § 4300-2 - 17.538 zł,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

b) w dziale 852, rozdział 85219, § 4010-2 - 5.046 zł

- rozdział 85219, § 4110-1.b) - 831 zł

- rozdział 85219, § 4120-1.b) - 123 zł

- rozdział 85295, § 3110- 2 - 3. 850 zł

§4. Zmniejsza się wydatki budżetu na realizację zadań bieżących w zakresie

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,

o kwotę - 44.048 zł

w tym ( w całości):

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 3110 - 42.725 zł

- rozdział 85213, § 4130 - 1.323 zł.

§5. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy -

w ten sposób, że:

  1. zmniejsza się - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.- rezerwę celową

na wydatki bieżące jednostek pomocniczych- sołectwa, o kwotę - 8.200 zł

w tym ( w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2 - 8.200 zł

z tego: na wydatki sołectw jn.:

- sołectwa Góralice - 4810-2, lit.a) - 709 zł

- sołectwa Piaseczno - 4810-2, lit.c) - 508 zł

- sołectwa Gogolice - 4810-2, lit.d) - 1.667 zł

- sołectwa Dobropole - 4810-2, lit.e) - 1.019 zł

- sołectwa Rosnowo - 4810-2, lit.f) - 778 zł

- sołectwa Chełm Górny - 4810-2, lit.g) - 1. 761 zł

- sołectwa Strzeszów - 4810-2, lit.h) - 394 zł

- sołectwa Klasztorne - 4810-2, lit.j) - 855 zł

- sołectwa Tchórzno - 4810-2, lit.k) - 509 zł;

  1. zwiększa się, w drodze przeniesień z rezerwy celowej jw., wydatki na realizację

własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego, jw., o kwotę - 8.200 zł

w tym:

a) w dziale 600, rozdział 60016, § 4210 - 855 zł,

b) w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 - 1.019 zł,

- rozdział 70095, § 4210 - 791 zł,

c) w dziale 710, rozdział 71035, § 4170 - 200 zł,

d) w dziale 754, rozdział 75412, § 4210 - 876 zł,

e) w dziale 758, rozdział 75814, § 4300 - 1.771 zł,

f) w dziale 900, rozdział 90095, § 4210 - 1.944 zł,

g) w dziale 921, rozdział 92120, § 4270- 2.b) - 509 zł,

h) w dziale 926, rozdział 92605, § 4210 - 96 zł,

- rozdział 92605, §4300 - 139 zł.

§6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na realizację zadań

bieżących z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom ustawami - miedzy paragrafami w tym samym rozdziale klasyfikacji

budżetowej - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się- w drodze przeniesień- planowane wydatki budżetowe

na realizację zadań jw. o kwotę - 4.200 zł

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 751, rozdział 75109, § 4210 - 532 zł,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

b) w dziale 852, rozdział 85212, § 4010 - 2.332 zł

- rozdział 85212, § 4110 -1 - 249 zł

- rozdział 85212, § 4120- 1 - 11 zł

- rozdział 85212, § 4270 - 336 zł

- rozdział 85212, § 4410 - 740 zł;

  1. zwiększa się- w drodze przeniesień- planowane wydatki budżetowe

na realizację zadań zleconych, o kwotę - 4.200 zł

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 751, rozdział 75109, § 4010 - 532 zł

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

b) w dziale 852, rozdział 85212, § 4110-3 - 734 zł

- rozdział 85212, § 4210 - 2. 934 zł.

§7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na realizację własnych

zadań bieżących Gminy- miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach tego

samego działu klasyfikacji budżetowej - w ten sposób, że:

  1. zmniejsza się - w drodze przeniesień- planowane wydatki na zadania

własne, o kwotę - 107.700 zł

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 010, rozdział 01095, § 4210 - 1.151 zł,

b) w dziale 700, rozdział 70095, § 4270-2 - 12. 282 zł,

c) w dziale 750, rozdział 75022, § 4300 - 712 zł

- rozdział 75023, § 4300 - 5.637 zł

- rozdział 75095, § 4300 - 2.728 zł,

d) w dziale 754, rozdział 75412, § 4270 - 1.088 zł

- rozdział 75412, § 4300 - 1.443 zł

- rozdział 75412, § 4410 - 550 zł

- rozdział 75412, § 4430 - 846 zł

- rozdział 75416, § 3020 - 201 zł,

e) w dziale 756, rozdział 75647, § 4610 - 470 zł,

f) w dziale 851, rozdział 85154, § 4110-1 - 1.300 zł

- rozdział 85154, § 4120-1 - 60 zł

- rozdział 85154, § 4300 - 6.018 zł

- rozdział 85154, § 4410 - 166 zł

- rozdział 85195, § 4280 - 2.650 zł,

g) w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 - 476 zł,

h) w dziale 900, rozdział 90002, § 4300 - 2.520 zł

- rozdział 90015, § 4260 - 19.046 zł,

i) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4260 - 674 zł

- rozdział 92601-2, § 4210 - 385 zł

- rozdział 92605, § 2820-5 - 1.975 zł;

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.:

j) w dziale 852, rozdział 85219, § 4330 - 4.290 zł

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:

k) w dziale 801, rozdział 80101, § 4040 - 136 zł,

- rozdział 80101, § 4110-1 - 3.410 zł,

- rozdział 80101, § 4120-1 - 65 zł,

- rozdział 80101, § 4170 - 36 zł,

- rozdział 80101, § 4260 - 332 zł,

- rozdział 80113, § 3020 - 21 zł,

- rozdział 80113, § 4110-1 - 181 zł,

- rozdział 80113, § 4120-1 - 30 zł,

- rozdział 80113, § 4210 - 4.296 zł;

l) w dziale 854, rozdział 85401, § 4110-1 - 22 zł,

- rozdział 85401, § 4110-2 - 134 zł,

- rozdział 85401, § 4120-1 - 138 zł,

- rozdział 85401, § 4120-2 - 48 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

ł) w dziale 801, rozdział 80101, § 3020 - 1.019 zł

- rozdział 80101, § 4110-1 - 358 zł

- rozdział 80101, § 4120-1 - 241 zł

- rozdział 80101, § 4220 - 745 zł

- rozdział 80101, § 4240 - 390 zł

- rozdział 80101, § 4300 - 253 zł

- rozdział 80101, § 4350 - 390 zł

- rozdział 80101, § 4410 - 330 zł

- rozdział 80103, § 3020 - 538 zł

- rozdział 80103, § 4110-1 - 275 zł

- rozdział 80103, § 4110-2 - 87 zł

- rozdział 80103, § 4120-1 - 91 zł

- rozdział 80103, § 4120-2 - 28 zł

- rozdział 80103, § 4210 - 100 zł,

- rozdział 80113, § 4300 - 3.231 zł

- rozdział 80146, § 4410 - 1. 428 zł,

m) w dziale 854, rozdział 85401, § 3020 - 228 zł

- rozdział 85401, § 4110-1 - 468 zł

- rozdział 85401, § 4120-1 - 123 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach :

n) w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 - 1.337 zł

- rozdział 80101, § 4110-1 - 4.274 zł

- rozdział 80101, § 4120-1 - 592 zł,

- rozdział 80101, § 4220 - 50 zł

- rozdział 80103, § 3020 - 590 zł

- rozdział 80103, § 4110-1 - 675 zł

- rozdział 80103, § 4110-2 - 78 zł

- rozdział 80103, § 4120-1 - 92 zł

- rozdział 80103, § 4120-2 - 69 zł

- rozdział 80103, § 4210 - 100 zł

- rozdział 80113, § 4300 - 762 zł,

o) w dziale 854, rozdział 85401, § 4110-1 - 33 zł

- rozdział 85401, § 4110-2 - 55 zł

- rozdział 85401, § 4120-2 - 65 zł;

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach :

p) w dziale 801, rozdział 80110, § 3020 - 1.440 zł,

- rozdział 80110, § 4110-1 - 4.686 zł,

- rozdział 80110, § 4120-1 - 585 zł,

- rozdział 80110, § 4170 - 36 zł,

- rozdział 80110, § 4240 - 580 zł,

- rozdział 80110, § 4430 - 515 zł,

r) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 189 zł,

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju:

s) w dziale 801, rozdział 80110, § 3020 - 1.207 zł,

- rozdział 80110, § 4010 - 2.268 zł,

- rozdział 80110, § 4110-1 - 326 zł,

- rozdział 80110, § 4110-2 - 158 zł,

- rozdział 80110, § 4120-1 - 161 zł,

- rozdział 80110, § 4120-2 - 38 zł,

- rozdział 80110, § 4210 - 403 zł,

- rozdział 80110, § 4240 - 300 zł,

- rozdział 80110, § 4300 - 196 zł;

2) zwiększa się -w drodze przeniesień- planowane wydatki na zadania własne,

o kwotę - 107.700 zł

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw:

a) w dziale 010, rozdział 01030, § 2850 - 1.151 zł,

b) w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 - 8.513 zł

- rozdział 70095, § 4270 -1 - 1.205 zł

- rozdział 70095, § 4300 - 1.330 zł

- rozdział 70095, § 4430 - 1.234 zł,

c) w dziale 750, rozdział 75022, § 4210 - 712 zł

- rozdział 75023, § 4120-1 - 458 zł

- rozdział 75023, § 4140 - 121 zł

- rozdział 75023, § 4210 - 3.850 zł

- rozdział 75023, § 4260 - 463 zł

- rozdział 75023, § 4350 - 745 zł

- rozdział 75075, § 4300 - 1.404 zł

- rozdział 75095, § 4210 - 1.324 zł,

d) w dziale 754, rozdział 75412, § 3030 - 2.222 zł

- rozdział 75412, § 4010 - 662 zł

- rozdział 75412, § 4110- 1 - 112 zł

- rozdział 75412, § 4120-1 - 15 zł

- rozdział 75412, § 4210 - 916 zł

- rozdział 75416, § 4010 - 133 zł

- rozdział 75416, § 4110-1 - 58 zł

- rozdział 75416, § 4120-1 - 10 zł,

e) w dziale 756, rozdział 75647, §4100 - 470 zł,

f) w dziale 851, rozdział 85154, §4170 - 8.786 zł

- rozdział 85154, §4210 - 780 zł

- rozdział 85154, §4260 - 70 zł

- rozdział 85154, §4270 - 318 zł

- rozdział 85154, §4430 - 240 zł,

g) w dziale 854, rozdział 85415, § 3260 - 476 zł,

h) w dziale 900, rozdział 90002, § 4210- 1 - 2.520 zł

- rozdział 90015, § 4270 - 4.120 zł

- rozdział 90015, § 4300 - 14.926 zł,

i) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4110- 1 - 6 zł

- rozdział 92601-1, § 4120-1 - 64 zł

- rozdział 92601-1, § 4300 - 604 zł

- rozdział 92601-2, § 4260 - 385 zł

- rozdział 92605, § 2820-1 - 997 zł

- rozdział 92605, § 4210 - 978 zł;

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

j) w dziale 852, rozdział 85219, § 4210 - 304 zł

- rozdział 85219, § 4260 - 320 zł

- rozdział 85219, § 4300 - 2.664 zł

- rozdział 85219, § 4350 - 107 zł

- rozdział 85219, § 4410 - 170 zł

- rozdział 85295, § 3110-3 - 725 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:

k) w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 - 3.013 zł

- rozdział 80146, § 4410 - 1.234 zł,

l) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 342 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

ł) w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 - 7.465 zł

- rozdział 80103, § 4010 - 460 zł,

m) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 819 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:

n) w dziale 801, rozdział 80101, § 3020 - 690 zł

- rozdział 80101, § 4260 - 88 zł

- rozdział 80103, § 4010 - 122 zł

- rozdział 80146, § 4410 - 1.153 zł,

o) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 153 zł;

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach :

p) w dziale 801, rozdział 80110, § 4010 - 4.003 zł

- rozdział 80110, § 4220 - 447 zł

- rozdział 80110, § 4270 - 11.312 zł

- rozdział 80110, § 4410 - 212 zł

- rozdział 80113, § 4300 - 8.951 zł

- rozdział 80146, § 4410 - 379 zł,

r) w dziale 854, rozdział 85401, §3020 - 189 zł.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

Zmiany budżetu polegające na zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwoty równoważne - odpowiednio: 50.777 zł i 44.048 zł nastąpiły wskutek zmian dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie następujących zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego:

- Nr 551/2006 z dnia 14 listopada 2006r

- Nr 563/2006 z dnia 15 listopada 2006r

- Nr 565/2006 z dnia 15 listopada 2006r

- Nr 597/2006 z dnia 30 listopada 2006r

- Nr 634/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 17-01-2007 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Palczak 06-03-2007 13:44