Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 13 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty administracyjnej od wydania wypisu i wyrysów ze studium lub planu miejscowego.


UCHWAŁA NR III/13/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 7 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty administracyjnej od wydania wypisu i wyrysów ze studium lub planu miejscowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) oraz art. 30 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z 2004r. Nr 6, poz. 41 Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r Nr 45, poz. 319)) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę administracyjną od następujących czynności urzędowych:

  1. za wydanie wypisów i wyrysów ze studium lub planu miejscowego od każdej pełnej lub zaczętej strony formatu A4 w wysokości 45.00 .

§ 2. Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, Rynek 15 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku PKO BP o/ Chojna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII /243/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty administracyjnej od wydania wypisu i wyrysów ze studium lub planu miejscowego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/13/06
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 grudnia 2006r.

Gmina Trzcińsko-Zdrój posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dwa plany miejscowe.

Zgodnie z art.30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdemu przysługuje prawo wglądu do studium i planów miejscowych, a za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 05-01-2007 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2007 10:57