Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 12 w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za grunty należące do zasobów Gminy Trzcińsko-Zdrój.


UCHWAŁA NR III/12/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 7 grudnia 2006 roku

w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za grunty należące do zasobów Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się zasady określania stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego gruntów należących do Gminy Trzcińsko-Zdrój za 1 m2 powierzchni netto w kwocie:

a) pod działalność gospodarczą i usługi - 5.57

b) pod garaże - 1.11

c) pod budynki i pomieszczenia gospodarcze - 0.57

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/242/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za grunty należące do zasobów Gminy Trzcińsko-Zdrój

§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/12/06
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 7 grudnia 2006r.

Na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój znajdują się grunty pod działalność gospodarczą i usługową, pod zabudowę garażową oraz gospodarczą niezbędną do racjonalnego korzystania z nieruchomości.

Tereny te są wydzierżawiane przez Gminę Trzcińsko-Zdrój osobom fizycznym i prawnym.

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy między innymi ustalanie tych opłat.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 05-01-2007 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2007 10:56