Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 9 w sprawie opłaty targowej.


UCHWAŁA Nr III/9/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju
z dnia 7 grudnia 2006r

w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku i samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), oraz art.15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z 2005 r. Nr 143 poz.1199) oraz Monitor Polski z 2006 r. Nr 75 poz. 758 Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju uchwala, co następuje:

§1.Ustala się dzienne opłaty targowe na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój od osób prawnych i fizycznych wysokości 5.00 za 1m2 zajętej powierzchni placu targowego oraz 30.00od sprzedaży z samochodu, która nie może przekroczyć 618,33 zł dziennie.

§2. Powołuje się inkasenta do pobierania opłaty targowej w osobach: inspektor Marianna Kozik zam. Trzcińsko-Zdrój i podinspektor Iwona Sozańska zam. w Trzcińsko-Zdrój

§3. Ustala się prowizję dla inkasentów za inkaso opłaty targowej w wysokości 10% kwoty przez nich pobranej w dni wolne od pracy.

§4. Traci moc uchwała Nr XXII/239/05 z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie opłaty targowej.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku.

Uzasadnienie:
do uchwały Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z
dnia 07 grudnia 2006r roku w sprawie opłaty targowej.

Gmina Trzcińsko-Zdrój jest właścicielem działki oznaczonej numerem 127 położonej w Obrębie Nr 2 miasta Trzcińsko-Zdrój. Teren ten przeznaczony jest pod działalność handlowo-usługową.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju utworzyła na tym terenie targowisko miejskie.

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 8 cytowanej w uchwale ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady należy ustalanie opłat między innymi opłaty targowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 05-01-2007 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2007 10:52