Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 7 w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2006 r.


Uchwała Nr III/7/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 7 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody własne budżetu Gminy - związane z realizacją zadań własnych,

o kwotę - 303.850

w tym:

1) dochody z tytułu dotacji i subwencji - nie objęte planami finansowymi gminnych

jednostek budżetowych, o kwotę - 193.050 zł

z tego:

a) w dziale 600, rozdział 60016, § 6260 - 177.997 zł

z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa
Zachodniopomorskiego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

b) w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 - 15.053 zł

środki z części oświatowej subwencji ogólnej;

2) dochody własne budżetu Gminy, z podatków i opłat oraz niepodatkowych
należności budżetowych, o kwotę - 110.800 zł

z tego:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:

a) w dziale 756, rozdział 75615, § 0310 - 32.000 zł

- rozdział 75616, § 0310 - 45.000 zł

- rozdział 75616, § 0320 - 30.000 zł,

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach:

b) w dziale 801, rozdział 80110, § 0830-1 - 1.100 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:

c) w dziale 801, rozdział 80101, § 0830-1 - 1.500 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:

d) w dziale 801, rozdział 80101, § 0830-1 - 1.200 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy - na realizację zadań własnych, o kwotę - 303.850

w tym:

1) na realizację zadań inwestycyjnych - w planie finansowym Urzędu Miejskiego

w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 177.997 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 600, rozdział 60016, § 6050-1 - 177.997 zł

na zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

w Strzeszowie oraz na odcinku Czarnołęka-Drzesz”;

2) na realizację własnych zadań bieżących - w planach finansowych niżej

wymienionych jednostek, o kwotę - 125.853 zł

z tego:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 758, rozdział 75814, § 4300 - 4.000 zł;

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach:

b) w dziale 801, rozdział 80110, § 4010 - 31.000 zł

- rozdział 80110, § 4210 - 2.000 zł

- rozdział 80110, § 4220 - 1.100 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:

c) w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 - 56.850 zł

- rozdział 80101, § 4210 - 4.500 zł

- rozdział 80101, § 4220 - 1.500 zł

- rozdział 80113, § 4010 - 1.500 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

d) w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 - 18.403 zł.

- rozdział 80101, § 4210 - 2.000

- rozdział 80103, § 4010 - 3.000 zł.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na własne zadania bieżące Gminy -
między działami - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się wydatki - w drodze przeniesień - w planie finansowym
Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 81.500 zł

w tym:

a) w dziale 757, rozdział 75702, § 8070 - 20.500 zł

b) w dziale 852, rozdział 85215, § 3110 - 61.000 zł;

2) zwiększa się - w drodze przeniesień - planowane wydatki na zadania bieżące,

o kwotę - 81.500 zł

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 710, rozdział 71004, § 4300 - 254 zł

- rozdział 71035, § 4300-1 - 6.300 zł,

b) w dziale 750, rozdział 75023, § 4010 - 47.216 zł,

c) w dziale 758, rozdział 75814, § 4210 - 4.883 zł,

d) w dziale 851, rozdział 85121, § 4270 - 550 zł,

e) w dziale 921, rozdział 92109, § 2480 - 4.000 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

f) w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 - 1.597 zł

- rozdział 80101, § 4210 - 7.000 zł

g) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 2.000 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:

h) w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 - 4.500 zł

- rozdział 80101, § 4220 - 1.200

- rozdział 80103, § 4010 - 1.000 zł,

i) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 1.000 zł.

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych Gminy na własne zadania
inwestycyjne - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.- w ten sposób, że:

1) zmniejsza się - w drodze przeniesień - plan wydatków na niżej określone zadania
inwestycyjne, o kwotę - 14.332 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 700, rozdział 70005, § 6050-1 - 14.332 zł

z zadania pn. „Rewitalizacja miasta”,

2) zwiększa się - w drodze przeniesień - plan wydatków na niżej określone zadania

inwestycyjne, o kwotę - 14.332 zł

w tym:

a) w dziale 921, rozdział 92109, § 6060-1 - 5.050 zł

na zadanie pn. „Zakup i montaż kontenerów na lokalizację

świetlic wiejskich w Chełmie Górnym i Tchórznie”,

b) w dziale 926, rozdział 92601-2, § 6050-1 - 9.282 zł

na zadanie pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Trzcińsku-Zdroju -

wymiana siedzisk na trybunach”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 05-01-2007 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2007 10:50