herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr 18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2007-01-05 13:13
Uchwała nr 17 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. 2007-01-05 13:12
Uchwała nr 16 w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi Podmiotami na 2007 rok. 2007-01-05 11:08
Uchwała nr 15 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe oraz garaże należące do zasobów komunalnych Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2007-01-05 11:00
Uchwała nr 14 w sprawie podatku od posiadania psów. 2007-01-05 10:57
Uchwała nr 13 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty administracyjnej od wydania wypisu i wyrysów ze studium lub planu miejscowego. 2007-01-05 10:57
Uchwała nr 12 w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za grunty należące do zasobów Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2007-01-05 10:56
Uchwała nr 11 w sprawie: podatku od środków transportowych. 2007-01-05 10:53
Uchwała nr 10 w sprawie podatku od nieruchomości. 2007-01-05 10:52
Uchwała nr 9 w sprawie opłaty targowej. 2007-01-05 10:52
Uchwała nr 8 w sprawie ustalenia ceny skupu jednego kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2007 oraz poboru tego podatku w 2007 roku. 2007-01-05 10:51
Uchwała nr 7 w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2006 r. 2007-01-05 10:50