Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr 317 - w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju


Uchwała Nr XXVIII/317/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 27 października 2006r.

w sprawie: przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 145) oraz art. 20 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje Statut Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr XXVII/309/06 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/317/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 27 października 2006r.


STATUT URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZCIŃSKU-ZDROJU

§ 1. Podstawą prawną działania Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju zwanego dalej Urzędem stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Statut Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz akty prawa miejscowego wydawane przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju oraz Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1. Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Trzcińska-Zdroju,

2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju

3. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju.

§ 3. 1. Urząd jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wykonawczych ze sprawowania przez Burmistrza funkcji organu wykonawczego.

2. Siedzibą Urzędu jest miasto Trzcińsko-Zdrój,

§ 4. Organizacja i zarządzanie jednostką:

1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz,

2. Burmistrz kieruje pracami Urzędu, ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki do prawidłowego funkcjonowania.

3. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

4. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz.

§ 5. Organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, nadawany przez Burmistrza w drodze Zarządzenia.

§ 6. Prawa i obowiązki pracowników wynikają z ustawy o pracownikach samorządowych, Regulaminu pracy Urzędu nadanego w drodze zarządzenia przez Burmistrza i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 7. Urząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych i innych przepisach obowiązujących w tym zakresie.

§ 8. Zmiany w Statucie dokonuje Rada w trybie właściwym do jego uchwalania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 11-12-2006 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2006 11:12