herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Uchwała Nr 308 - w sprawie zbycia nieruchomości


UCHWAŁA Nr XXVII/308/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z d
nia 29 września 2006r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 145/ oraz art. 28 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006r. Nr 104, poz. 708) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju, uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w obrębie Góralice Gmina Trzcińsko-Zdrój według wykazu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/308/06
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 września 2006r.

Nieruchomości nie zabudowane położone w obrębie Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój oznaczone numerami działek jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały stanowią kompleks działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Mając na uwadze rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy należy przeznaczyć przedmiotowe nieruchomości do sprzedaży.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 11-12-2006 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2006 09:27