Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr 305 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2006 r.

Uchwała Nr XXVII/305/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 29 września 2006r.


w sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 175, poz. 1457) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody własne budżetu Gminy - związane z realizacją zadań własnych,

o kwotę - 103.080 zł

w tym:

1) w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 93.060 zł

z tego:

a) w dziale 700, rozdział 70005, § 0770 - 92.060 zł,

b) w dziale 801, rozdział 80110, § 0960 - 1.000 zł;

2) w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach, o kwotę - 10.020 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 801, rozdział 80110, § 0830 - 10.020 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na realizację zadań własnych, o kwotę - 163.080 zł

w tym:

1) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,

o kwotę - 49.350 zł

z tego:

a) w dziale 710, rozdział 71004, § 4300 - 12.000 zł,

b) w dziale 750, rozdział 75075, § 4170 - 600 zł

- rozdział 75075, § 4300 - 8.000 zł,

c) w dziale 754, rozdział 75412, § 3030 - 4.500 zł

- rozdział 75412, § 4110-1 - 730 zł

- rozdział 75412, § 4170 - 1.470 zł

- rozdział 75412, § 4300 - 7.000 zł

- rozdział 75416, § 4300 - 400 zł,

d) w dziale 758, rozdział 75814, § 4430 - 12.650 zł,

e) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4300 - 2.000 zł;

2) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Publicznego Gimnazjum

w Góralicach, o kwotę - 9.020 zł

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80110, § 4210 - 7.020 zł

- rozdział 80110, § 4240 - 2.000 zł;

3) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Szkoły Podstawowej

w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 66.000 zł

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 - 51.000 zł

- rozdział 80101, § 4240 - 15.000 zł;

4) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Szkoły Podstawowej

w Gogolicach, o kwotę - 7.100 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 4270 - 7.100 zł;

5) na realizacje zadań inwestycyjnych - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,

o kwotę - 31.610 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 921, rozdział 92109, § 6060-1 - 31.610 zł

na zadanie pn.: „Zakup i montaż kontenerów

na lokalizację świetlic wiejskich w Chełmie Górnym i Tchórznie”.

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków na własne zadania inwestycyjne Gminy, w planie
finansowym Urzędu Miejskiego jw., w ten sposób, że:

1) zmniejsza się wydatki na „remont kapitalny budynku usługowego,

w którym ma siedzibę Trzcińskie Centrum Kultury”, o kwotę - 42.680 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 921, rozdział 92109, § 6050-1 - 42.680 zł;

2) zwiększa się wydatki na realizację innych - niżej wymienionych -

zadań inwestycyjnych, o kwotę - 42.680 zł

w tym:

a) w dziale 900, rozdział 90001, § 6050-1 - 4.316 zł

na zadanie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście - w ulicach:

Wodna i Aleja Róż”,

b) w dziale 921, rozdział 92109, § 6060-1 - 22.390 zł

na zadanie pn.: „Zakup i montaż kontenerów na lokalizację

świetlic wiejskich w Chełmie Górnym i Tchórznie”,

c) w dziale 926, rozdział 92601-2, § 6050-1 - 15.974 zł

na zadanie pn.: „Modernizacja stadionu miejskiego w Trzcińsku-Zdroju -

wymiana siedzisk na trybunach”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 11-12-2006 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Palczak 11-12-2006 09:02