Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 84 - w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 r.


Zarządzenie Nr 84/2006

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) i § 17 pkt 1 uchwały Nr XXIII/257/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2006 r.
- zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy z dotacji celowych - nie objęte planami
finansowymi gminnych jednostek budżetowych, o kwotę - 76.720 zł

w tym:

1) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami, o kwotę - 5.299 zł
z tego (w całości):
a) w dziale 852, 85214, § 2010 - 5.299 zł;

2) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin, o kwotę - 71.421 zł
z tego:
a) w dziale 801, rozdział 80101, § 2030 - 1.795 zł,
b) w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 - 8.215 zł
- rozdział 85295, § 2030 - 12.068 zł,
c) w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 - 49.343 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań bieżących,

o kwotę - 76.720 zł
w tym:
1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami - w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 5.299 zł
z tego (w całości):
a) w dziale 852, rozdział 85214, § 3110-1 - 5.299 zł;

2) na zadania własne Gminy - w ramach dotacji celowych, o kwotę - 71.421 zł
z tego:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:
a) w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 - 49.343 zł,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
b) w dziale 852, rozdział 85214, § 3110-2 - 8.215 zł
- rozdział 85295, § 3110-2 - 12.068 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:
c) w dziale 801, rozdział 80101, § 3260 - 558 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:
d) w dziale 801, rozdział 80101, § 3260 - 861 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:
e) w dziale 801, rozdział 80101, § 3260 - 376 zł.

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,

o kwotę - 44.600 zł
z tego (w całości):
a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-1 - 44.600 zł;

2) zwiększa się wydatki na własne zadania Gminy - w drodze przeniesień
z rezerwy ogólnej, o kwotę - 44.600 zł
z tego:
a) na realizację zadań bieżących - 37.800 zł
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,:
- w dziale 758, rozdział 75807, § 2940 - 3.005 zł
- rozdział 75807, § 4580 - 349 zł
- rozdział 75814, § 4300-1 - 1.100 zł,
- w dziale 851, rozdział 85121, § 4270 - 4.500 zł,
- w dziale 852, rozdział 85295, § 3110-3 - 5.380 zł,
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4170 - 1.200 zł
- rozdział 92109, § 4270 - 900 zł
- rozdział 92120, § 4300 - 5.000 zł,
- w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4410 - 252 zł
- rozdział 92601-1, § 4430 - 2.756 zł
- rozdział 92605, § 4210 - 2.530 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4270 - 10.828 zł;

b) na realizację zadań inwestycyjnych - zakupów inwestycyjnych
w jednostce budżetowej i zakładzie budżetowym - 6.800 zł

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:
- w dziale 801, rozdział 80104, § 6210 - 3.600 zł
dotacja celowa na sfinansowanie zakupu
inwestycyjnego zakładu budżetowego - w szczególności
na „Zakup zestawu komputerowego do Przedszkola Miejskiego”,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:
- w dziale 801, rozdział 80101, § 6060-1 - 3.200 zł
na zadanie pn. „Zakup kserokopiarki
do Szkoły Podstawowej w Stołecznej”.

§ 4. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw. - rezerwę celową
na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - sołectw:
a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2, o kwotę - 8.292 zł
z tego: rezerwę na wydatki sołectw jn.:
- sołectwa Góralice - § 4810-2, lit. a) - 102 zł
- sołectwa Stołeczna - § 4810-2, lit. b) - 2.178 zł
- sołectwa Piaseczno - § 4810-2, lit.c) - 3.581 zł
- sołectwa Gogolice - § 4810-2, lit. d) - 400 zł
- sołectwa Rosnowo - § 4810-2, lit. f) - 859 zł
- sołectwa Strzeszów - § 4810-2, lit. h) - 1.172 zł.

2) zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy -

w drodze przeniesień z rezerwy celowej jw. - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 8.292 zł
z tego:
a) w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 - 400 zł
- rozdział 70095, § 4210 - 2.039 zł,
b) w dziale 754, rozdział 75412, § 4210 - 1.957 zł
- rozdział 75412, § 4270 - 400 zł,
c) w dziale 758, rozdział 75814, § 4300 - 1.079 zł,
d) w dziale 921, rozdział 92109, § 4270 - 178 zł,
e) w dziale 926, rozdział 92605, § 4300 - 2.239 zł.

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na własne zadania bieżące
Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się wydatki budżetowe - w drodze przeniesień w planie,

o kwotę - 12.570 zł

z tego:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 700, rozdział 70095, § 4270-2 - 5.000 zł,
b) w dziale 750, rozdział 75022, § 4410 - 400 zł
- rozdział 75023, § 3020 - 1.000 zł
- rozdział 75023, § 4410 - 1.960 zł,
c) w dziale 754, rozdział 75412, § 4300 - 2.856 zł
- rozdział 75416, § 3020 - 234 zł,
d) w dziale 926, rozdział 92601-2, § 4210 - 330 zł
- rozdział 92601-2, § 4260 - 280 zł,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

e) w dziale 852, rozdział 85219, § 4270 - 300 zł
- rozdział 85219, § 4300 - 210 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetowe - w drodze przeniesień w planie,

o kwotę - 12.570 zł
z tego:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 - 5.000 zł,
b) w dziale 750, rozdział 75023, § 3030 - 1.000 zł
- rozdział 75023, § 4170 - 1.960 zł
- rozdział 75095, § 4410 - 400 zł,
c) w dziale 754, rozdział 75412, § 4270 - 2.816 zł
- rozdział 75414, § 4210 - 40 zł
- rozdział 75416, § 4410 - 234 zł,
d) w dziale 926, rozdział 92601-2, § 4300 - 610 zł;

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

e) w dziale 852, rozdział 85219, § 4170 - 510 zł.

§ 6. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z upoważnienia:

Uzasadnienie:

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków - o kwotę równoważną 76.720 zł - nastąpiło wskutek zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych Gminy, wynikającego z następujących zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego:

- zarządzenia Nr 200/2006 z 8 maja 2006 r.,
- zarządzenia Nr 250/2006 z 7 czerwca 2006 r.,
- zarządzenia Nr 266/2006 z 21 czerwca 2006 r.,
- zarządzenia Nr 274/2006 z 23 czerwca 2006 r.,
- zarządzenia Nr 298/2006 z 30 czerwca 2006 r..

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 17-07-2006 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2006 13:15