herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Prawa i obowiązki dzieci


PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

Do przedszkola uczęszczają w zasadzie dzieci od 3 do 6 lat. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, na podstawie orzeczenia poradni i zgody rodziców.

Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

 • Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania

 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

 • Poszanowania jego godności osobistej

 • Opieki i ochrony

 • Partnerskiej rozmowy na każdy temat

 • Akceptacji jego osoby.

Obowiązki dziecka:

 • Przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielka, a w szczególności:

 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki

 • Zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia, itp. Związane ze zdrowiem, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,

 • Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,

 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w którym przebywa,

 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 14-11-2005 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2005 15:24