Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 108


Zarządzenie Nr 108/2005

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,
Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93,
poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) oraz §15 pkt 1 uchwały Nr XV/172/04 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2005 r.- zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy - nie objęte planami finansowymi gminnych
jednostek budżetowych - z dotacji celowych z budżetu państwa, o kwotę - 89.660 zł

w tym:

1) z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę - 48.394 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 2010 - 48.394 zł;

2) z dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę - 3.950 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 921, rozdział 92116, § 2020 - 3.950 zł;

3) z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 37.316 zł

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80195, § 2030 - 200 zł,

b) w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 - 3.403 zł,

c) w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 - 33.713 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, na realizację zadań bieżących,

o kwotę - 89.660 zł

w tym:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej …

w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 48.394 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 3110 - 48.394 zł;

2) wydatki na zadania realizowane przez Gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej - w planie

finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 3.950 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 921, rozdział 92116, § 2480 - 3.950 zł;

3) wydatki na zadania własne Gminy - w ramach dotacji,

o których mowa w §1 pkt 3 - o kwotę - 37.316 zł

z tego:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju

a) w dziale 801, rozdział 80195, § 4170 - 200 zł,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.

b) w dziale 852, rozdział 85219, § 4210 - 3.403 zł,

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.

c) w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 - 33.713 zł.

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na wydatki

bieżące w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w ten sposób, że

1) zmniejsza się rezerwę celową, o której wyżej, w planie finansowym

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 10.899 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-4 - 10.899 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu na własne zadania bieżące Gminy

- wskutek przeniesień z rezerwy celowej jw., o kwotę - 10.899 zł

w tym:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju,

o kwotę - 859 zł

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 4220 - 79 zł,

- rozdział 80101, § 4300 - 780 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej,

o kwotę - 3.487 zł

b) w dziale 801, rozdział 80101, § 4240 - 37 zł

- rozdział 80101, § 4260 - 450 zł

- rozdział 80113, § 4300 - 3.000 zł;

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach,

o kwotę - 6.553 zł

z tego:

c) w dziale 801, rozdział 80110, § 4300 - 4.553 zł,

d) w dziale 801, rozdział 80113, § 4300 - 2.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie polegające na równoważnym zwiększeniu dochodów i wydatków,
o kwotę równoważną 89.660 zł nastąpiły wskutek zwiększenia dotacji celowej:

- na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego Nr Nr: 538/2005 z 8 listopada

2005 r., 558/2005 z 15 listopada 2005 r., 559/2005 z 15 listopada 2005 r. i 563/2005
z 15 listopada 2005 r.

- na podstawie porozumienia Nr 5916 z 29 sierpnia 2005 r. zawartego pomiędzy Ministrem
Kultury a Gminą Trzcińsko-Zdrój, reprezentowaną przez Burmistrza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 21-12-2005 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2005 14:58