Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 78


ZARZĄDZENIE NR 78/2005

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,
Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93,
poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) oraz §15 pkt 1 uchwały Nr XV/172/04 Rady Miejskiej
w Trzcińsku-Zdroju dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój na 2005r.- zarządza się, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy - nie objęte planami finansowymi

gminnych jednostek budżetowych- z dotacji celowych z budżetu państwa,

o kwotę - 82. 477

w tym:

1) z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę - 47.355 zł

z tego:

a) w dziale 751, rozdział 75107, § 2010 - 6.900 zł

- rozdział 75108, § 2010 - 10.220 zł,

b) w dziale 852, rozdział 85213, § 2010 - 8.929 zł

- rozdział 85214, § 2010 - 21.306 zł;

2) z dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,

o kwotę - 1.200 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 6310 - 1.200 zł;

3) z dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

o kwotę - 7.000 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 710, rozdział 71035, § 6320 - 7.000 zł;

4) z dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,

o kwotę: - 26.922 zł

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 2030 - 522 zł

- rozdział 80195, § 2030 - 26.400 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy - mające pokrycie w dotacjach celowych,

o których mowa w § 1 - o kwotę - 82.477 zł

w tym:

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej …,

o kwotę - 47.355 zł

z tego:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:

a) w dziale 751, rozdział 75107, § 4010 - 681 zł

- rozdział 75107, § 4110-1 - 301 zł

- rozdział 75107, § 4120-1 - 33 zł

- rozdział 75107, § 4170 - 1.300 zł

- rozdział 75107, § 4210 - 2.021 zł

- rozdział 75107, § 4300 - 1.930 zł

- rozdział 75107, § 4410 - 634 zł

- rozdział 75108, § 3030 - 5.445 zł

- rozdział 75108, § 4010 - 683 zł

- rozdział 75108, § 4110-1 - 239 zł

- rozdział 75108, § 4120-1 - 31 zł

- rozdział 75108, § 4170 - 850 zł

- rozdział 75108, § 4210 - 1.700 zł

- rozdział 75108, § 4300 - 822 zł

- rozdział 75108, § 4410 - 450 zł;

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju:

b) w dziale 852, rozdział 85213, § 4130 - 8.929 zł

- rozdział 85214, § 3110-1 - 21.306 zł;

2) wydatki na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - w planie

finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw., o kwotę - 1.200 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 6310 - 1.200 zł

na zadanie pn. „Zakup urządzeń peryferyjnych

na uzupełnienie zestawu komputerowego”

- w związku z realizacją zadań wynikających

z ustawy o postępowaniu wobec dłużników

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

(Dz.U. Nr 86, poz. 732);

3) wydatki na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej - w planie finansowym Urzędu

Miejskiego jw., o kwotę - 7.000 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 710, rozdział 71035, § 6320 - 7.000 zł

na zadanie pn. „ Remont ogrodzenia przy kwaterze wojennej

na terenie cmentarza komunalnego w Trzcińsku-Zdroju”;

4) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w ramach

dotacji jw., o kwotę - 26.922 zł

z tego:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 801, rozdział 80195, § 4300 - 26.400 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:

b) w dziale 801, rozdział 80101, § 3260 - 264 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

c) w dziale 801, rozdział 80101, § 3260 - 258 zł.

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na wydatki bieżące

sołectw - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się rezerwę celową, o której wyżej, w planie finansowym Urzędu

Miejskiego jw., o kwotę - 7.923 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2 - 7.923 zł

z tego: kwoty jednostkowe rezerwy wg sołectw jn.:

- sołectwo Góralice - § 4810-2, lit.a) - 2.517 zł

- sołectwo Stołeczna - § 4810-2, lit.b) - 2.687 zł

- sołectwo Piaseczno - § 4810-2, lit.c) - 198 zł

- sołectwo Gogolice - § 4810-2, lit.d) - 675 zł

- sołectwo Dobropole - § 4810-2, lit.e) - 587 zł

- sołectwo Rosnowo - § 4810-2, lit.f) - 1.028 zł

- sołectwo Chełm Górny- § 4810-2, lit.g) - 60 zł

- sołectwo Strzeszów - § 4810-2, lit.h) - 171 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu na własne zadania bieżące Gminy - wskutek

przeniesień z rezerwy celowej jw. - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,

o kwotę - 7.923 zł

w tym:

a) w dziale 700, rozdział 70095, § 4270-2 - 839 zł,

b) w dziale 710, rozdział 71035, § 4210-1 - 2.517 zł,

c) w dziale 758, rozdział 75814, § 4300-2 - 1.431 zł,

d) w dziale 900, rozdział 90004, § 4210 - 171 zł,

e) w dziale 926, rozdział 92601, § 4210 - 1.954 zł

- rozdział 92605, § 4300 - 1.011 zł.

§ 4. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na inwestycje
i zakupy inwestycyjne - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się rezerwę, o której wyżej, w planie finansowym Urzędu

Miejskiego jw., o kwotę - 610 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 - 610 zł;

2) zwiększa się, wskutek przeniesień z rezerwy celowej jw., wydatki

budżetu na własne zadanie inwestycyjne określone w wieloletnim

programie inwestycyjnym Gminy - przypadające do realizacji

Urzędowi Miejskiemu jw., o kwotę - 610 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 400, rozdział 40002, § 6050-1 - 610 zł

- na opracowanie dot. studium wykonalności

zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z m. Dobropole

do m. Tchórzono i Wesoła”.

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na własne zadania bieżące

Gminy - w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się wydatki budżetowe, wskutek przeniesień jw., o kwotę - 33.113 zł

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 700, rozdział 70005, § 4210 - 279 zł

- rozdział 70095, § 4210 - 3.930 zł,

b) w dziale 750, rozdział 75022, § 4210 - 1.110 zł

- rozdział 75023, § 4270 - 6.000 zł

- rozdział 75075, § 4300 - 1.448 zł

- rozdział 75095, § 4430 - 4.000 zł,

c) w dziale 754, rozdział 75412, § 4430 - 2.882 zł,

d) w dziale 851, rozdział 85154, § 4300 - 11.382 zł

- rozdział 85195, § 4280 - 50 zł,

e) w dziale 900, rozdział 90095, § 4270 - 1.000 zł,

f) w dziale 921, rozdział 92109, § 4210 - 154 zł

- rozdział 92109, § 4260 - 150 zł

- rozdział 92109, § 4270 - 550 zł,

g) w dziale 926, rozdział 92601, § 4210 - 80 zł,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

h) w dziale 852, rozdział 85219, § 4300 - 98 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetowe, wskutek przeniesień jw., o kwotę - 33.113 zł

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 700, rozdział 70005, § 4430 - 279 zł

- rozdział 70095, § 4170 - 1.130 zł

- rozdział 70095, § 4270-1 - 2.800 zł,

b) w dziale 750, rozdział 75022, § 4300 - 1.110 zł

- rozdział 75023, § 4140 - 3.450 zł

- rozdział 75075, § 4210 - 7.350 zł

- rozdział 75095, § 4210 - 648 zł,

c) w dziale 754, rozdział 75412, § 4270 - 1.000 zł,

- rozdział 75412, § 4300 - 1.552 zł,

- rozdział 75412, § 4410 - 330 zł,

d) w dziale 851, rozdział 85121, § 4270-1 - 50 zł

- rozdział 85154, § 4120-1 - 62 zł

- rozdział 85154, § 4170 - 11.320 zł,

e) w dziale 900, rozdział 90095, § 4300 - 1.000 zł,

f) w dziale 921, rozdział 92120, § 4270-1 - 854 zł,

g) w dziale 926, rozdział 92605, § 4210 - 80 zł,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

h) w dziale 852, rozdział 85219, § 4270 - 98 zł.

§ 6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych Gminy - przypadających do
realizacji Urzędowi Miejskiemu jw. - na dotacje dla zakładu budżetowego Przedszkola
Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, wskutek zmiany przeznaczenia części dotychczasowej
kwoty dotacji podmiotowej, w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w drodze przeniesienia jw., dotację podmiotową, o kwotę - 4.856 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 801, rozdział 80104, § 2510 - 4.856 zł;

2) zwiększa się, w drodze przeniesienia jw., dotację celową na sfinansowanie

zakupu inwestycyjnego, o kwotę - 4.856 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 801, rozdział 80104, § 6210 - 4.856 zł

z przeznaczeniem na zakup wyparzacza elektrycznego.

§ 7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - między

paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w drodze przeniesienia jw., wydatki na zadania zlecone

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw., o kwotę - 12.660 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 3110 - 12.660 zł,

2) zwiększa się, w drodze przeniesienia jw., wydatki na zadania zlecone

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw., o kwotę - 12.660 zł

w tym:

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 4010 - 6.818 zł

- rozdział 85212, § 4110-1 - 1.175 zł

- rozdział 85212, § 4120-1 - 167 zł

- rozdział 85212, § 4270 - 4.500 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 05-10-2005 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2005 15:11