Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 57


Zarządzenie Nr 57/2005

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 30 czerwca 2005r

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) oraz §15. pkt 1 uchwały Nr XV/172/04 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój na 2005r.- zarządza się, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy - nie objęte planami finansowymi

gminnych jednostek budżetowych- z dotacji celowych z budżetu państwa,

o kwotę - 79. 863 zł

w tym:

1) z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę - 77. 713 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 852, rozdział 85214, § 2010 - 77.713 zł,

2) z dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 2 .150 zł

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 2030 - 2. 050 zł

- rozdział 80195, § 2030 - 100 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na realizacje zadań bieżących, o kwotę - 79. 863 zł

w tym:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej…, o kwotę - 77. 713 zł

z tego (w całości):

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju:

a) w dziale 852, rozdział 85214, § 3110-1 - 77. 713 zł;

2) na realizację zadań własnych Gminy - w ramach dotacji celowych

określonych w §1 pkt 2, o kwotę - 2. 150 zł

z tego:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 3260 - 815 zł

-----------------------------

- rozdział 80195, § 4170 - 100 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

b) w dziale 801, rozdział 80101, § 3260 - 815 zł

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:

c) w dziale 801, rozdział 80101, § 3260 - 420 zł.

§3. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy

na wydatki bieżące w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,

w ten sposób, że:

1) zmniejsza się rezerwę celową, o której wyżej, w planie finansowym

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku- Zdroju, o kwotę - 41. 000 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-4 -41. 000 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu na własne zadania bieżące Gminy - wskutek

przeniesień z rezerwy celowej jw., o kwotę -41. 000 zł

w tym:

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach:

a) w dziale 801, rozdział 80110, § 4210 - 6.700 zł

- rozdział 80110, § 4300 - 3.000 zł

- rozdział 80110, § 4410 - 600 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku- Zdroju:

b) w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 - 7.500 zł

- rozdział 80101, § 4300 - 3.800 zł

------------------------------

- rozdział 80113, § 4270 - 3.000 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

c) w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 - 5.400 zł

- rozdział 80101, § 4300 - 3.000 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:

d) w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 - 2.800 zł

- rozdział 80101, § 4240 - 600 zł

- rozdział 80101, § 4260 - 1.000 zł

- rozdział 80101, § 4270 - 600 zł

- rozdział 80101, § 4300 - 3.000 zł.

§4. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy

na wydatki bieżące w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

w ten sposób, że:

1) zmniejsza się rezerwę celową, o której wyżej, w planie finansowym

Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 1.126 zł

w tym w (w całości)

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-3 - 1.126 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu na własne zadania bieżące Gminy- wskutek

przeniesień z rezerwy celowej jw.- w planie w planie finansowym

Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 1.126 zł

w tym:

a) w dziale 010, rozdział 01008, §4110-1 - 259 zł

- rozdział 01008, § 4120-1 - 37 zł

--------------------------------

- rozdział 01095, § 4430 - 830 zł.

§5. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy

na wydatki bieżące sołectw - w ten sposób, że:

  1. zmniejsza się rezerwę celową, o której wyżej, w planie finansowym

Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 5.980 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818,§ 4810-2 - 5.980 zł

z tego: kwoty jednostkowe rezerwy wg sołectw jn.:

- sołectwo Góralice - § 4810-2, lit.a) - 1.702 zł

- sołectwo Stołeczna - § 4810-2, lit.b) - 1.758 zł

- sołectwo Piaseczno - § 4810-2, lit. c) - 2.091 zł

- sołectwo Rosnowo - § 4810-2, lit.f) - 429 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu na własne zadania bieżące Gminy- wskutek

przeniesień z rezerwy celowej jw. - w planie finansowym Urzędu

Miejskiego jw., o kwotę - 5.980 zł

w tym

a) w dziale 010, rozdział 01008, § 4170 - 1.500 zł,

b) w dziale 600, rozdział 60095, § 4170 - 350 zł

- rozdział 60095, § 4210 - 139 zł,

c) w dziale 700, rozdział 70095, § 4270-2 - 927 zł,

d) w dziale 758, rozdział 75814, § 4300-2 - 482 zł,

e) w dziale 851, rozdział 85154, § 4210 - 372 zł,

f) w dziale 900, rozdział 90004, § 4210 - 829 zł,

g)w dziale 926, rozdział 92605, § 4300 - 1.381 zł.

§ 6. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na inwestycje

i zakupy inwestycyjne- w ten sposób, że :

  1. zmniejsza się rezerwę, o której wyżej, w planie finansowym Urzędu

Miejskiego jw., o kwotę - 51.290

w tym ( w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 - 51.290 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu na własne zadania inwestycyjne Gminy

- wskutek przeniesień z rezerwy celowej jw. - realizowane w całości

w bieżącym roku budżetowym, w ramach planu finansowego

Urzędu Miejskiego jw. , o kwotę - 51.290

w tym:

a) w dziale 600, rozdział 60016, § 6050-2 na zadanie pn: „ Modernizacja

chodnika w Stołecznej- na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do

budynku Nr 19” - 28.683 zł

b ) w dziale 700, rozdział 70005, § 6060 na zadanie pn.: „ Zakup

nieruchomości stanowiących 2. działki gruntowe nie zabudowane

w obrębie Gogolice” - 1.520 zł

c) w dziale 900, rozdział 90001, § 6050 - 21.087 zł

z tego: na zadania jn:

- § 6050-3 „ Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w Chełmie Dolnym

od budynku mieszkalnego Nr 9 do zbiornika bezodpływowego” - 17.000 zł

- § 6050-4 „ Wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni

ścieków w Gogolicach” - 4.087 zł.

§7. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy- w ten

sposób, że:

  1. zmniejsza się rezerwę ogólną, w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,

o kwotę - 3. 330 zł

w tym ( w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-1 - 3.330 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu na realizacje własnych zadań bieżących

Gminy - wskutek przeniesień z rezerwy jw.- w planie finansowym Urzędu

Miejskiego jw., o kwotę - 3.330 zł

w tym:

a) w dziale 600, rozdział 60095, § 4170 - 240 zł

- rozdział 60095, §4210 - 160 zł,

b) w dziale 700, rozdział 70005, § 4430 - 250 zł,

c) w dziale 750, rozdział 75022, § 4410 - 1.500 zł

------------------------------

- rozdział 75023, § 4120-2 - 126 zł

------------------------------

- rozdział 75075, § 4210 - 500 zł

- rozdział 75075, § 4300 - 500 zł

---------------------------------

- rozdział 75095, §4410 - 54 zł.

§8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na własne

zadania bieżące Gminy- w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej-

w ten sposób, że:

1) zmniejsza się wydatki budżetowe, wskutek przeniesień jw., o kwotę - 80.480 zł

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 754, rozdział 75412, § 4260 - 325 zł,

b) w dziale 900, rozdział 90095, § 4210 - 4.335 zł,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

c) w dziale 852, rozdział 85219, § 4350 - 20 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

d) w dziale 801, rozdział 80104, § 3020 - 2.961 zł

- rozdział 80104, § 4010 - 33.966 zł

- rozdział 80104, § 4040 - 2.577 zł

- rozdział 80104, § 4110-1 - 6.563 zł

- rozdział 80104, § 4110-2 - 521 zł

- rozdział 80104, § 4120-1 - 894 zł

- rozdział 80104, § 4120-2 - 72 zł

- rozdział 80104, § 4440-1 - 1.946 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:

e) w dziale 801, rozdział 80104, § 3020 - 1.725 zł

- rozdział 80104, § 4010 - 17.129 zł

- rozdział 80104, § 4040 - 1.415 zł

- rozdział 80104, § 4110-1 - 3.306 zł

- rozdział 80104, § 4110-2 - 288 zł

- rozdział 80104, § 4120-1 - 450 zł

- rozdział 80104, § 4120-2 - 41 zł

- rozdział 80104, § 4440-1 - 1.946 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetowe, wskutek przeniesień jw., o kwotę - 80.480 zł

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 754, rozdział 75412, § 4300 - 325 zł,

b) w dziale 900, rozdział 90095, §4300 - 4.335 zł,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw:

c) w dziale 852, rozdział 85219, § 4270 - 20 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

d) w dziale 801, rozdział 80103, § 3020 - 2.961 zł

- rozdział 80103, § 4010 - 33.966 zł

- rozdział 80103, § 4040 - 2.577 zł

- rozdział 80103, § 4110-1 - 6.563 zł

- rozdział 80103, § 4110-2 - 521 zł

- rozdział 80103, § 4120-1 - 894 zł

- rozdział 80103, § 4120-2 - 72 zł

- rozdział 80103, § 4440-1 - 1.946 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:

e) w dziale 801, rozdział 80103, § 3020 - 1.725 zł

- rozdział 80103, § 4010 - 17.129 zł

- rozdział 80103, § 4040 - 1.415 zł

- rozdział 80103, § 4110-1 - 3.306 zł

- rozdział 80103, § 4110-2 - 288 zł

- rozdział 80103, § 4120-1 - 450 zł

- rozdział 80103, § 4120-2 - 41 zł

- rozdział 80103, § 4440-1 - 1.946 zł.

§9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami - między paragrafami tego samego działu

i rozdziału klasyfikacji budżetowej - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się - w drodze przeniesienia - wydatki na zadania zlecone

przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej jw. o kwotę - 727 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 4210 - 727 zł,

2) zwiększa się - w drodze przeniesienia - wydatki na zadania zlecone

przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej jw., o kwotę - 727 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 4300 - 727 zł.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE:

  1. Zmiany w budżecie polegające na równoważnym zwiększeniu dochodów i wydatków - o kwotę 79.863 zł - nastąpiły wskutek zwiększenia dotacji celowych dla Gminy - według następujących zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego:

- zarządzenia Nr 146/2005 z dnia 12 kwietnia 2005r.

- zarządzenia Nr 266/2005 z dnia 14 czerwca 2005r.

- zarządzenia Nr 275/2005 z dnia 20 czerwca 2005r.

  1. Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, przypadających do realizacji określonym Szkołom podstawowym- w dziale 801: z rozdziału 80104 do rozdziału 80103- w całości nastąpiły wskutek zmian w obowiązującej klasyfikacji budżetowej ( Dz. U. z 2005r. Nr 74, poz. 652).

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 03-08-2005 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2005 09:45