herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 47 43
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 15 11
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 1 1
Urząd Stanu Cywilnego 14 17
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 57 86
Referat finansowo- księgowy 1 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 19 23
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 29 31
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 50 74
Referat finansowo- księgowy 0 59
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 18 18
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 2 4
Urząd Stanu Cywilnego 15 16
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak