herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Sierpień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 15 70
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 3 21
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 0 1
Urząd Stanu Cywilnego 10 20
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 56 50
Referat finansowo- księgowy 0 1529
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 18 7
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 21 21
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 37 56
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 23 12
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 22 26
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak