herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 36 53
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 14 55
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 4 1
Urząd Stanu Cywilnego 11 11
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 56 61
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 21 23
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 0 1
Urząd Stanu Cywilnego 17 18
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Sierpień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 60 72
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 19 16
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 1 4
Urząd Stanu Cywilnego 18 22
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak