herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Grudzień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 1
Referat finansowo- księgowy 1 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 2 0
Referat mienia komunalnego i ochrony środowiska 8 0
Stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej, kadr i bhp 2 0
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 4 0
Urząd Stanu Cywilnego 3 9
Zastępca Burmistrza 1 1
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Listopad 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat finansowo- księgowy 3 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 15 0
Referat mienia komunalnego i ochrony środowiska 36 30
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 4 0
Urząd Stanu Cywilnego 24 55
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 14 3
Referat mienia komunalnego i ochrony środowiska 71 88
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 2 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak