herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 41 62
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 11 3
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 1 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 1 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 62 78
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 23 9
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 1 1
Urząd Stanu Cywilnego 27 27
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Sierpień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 47 116
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 9 21
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 0 1
Urząd Stanu Cywilnego 17 27
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak