herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Grudzień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 31 44
Referat finansowo- księgowy 11 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 11 2
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 1 0
Urząd Stanu Cywilnego 8 9
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Listopad 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 62 81
Referat finansowo- księgowy 1 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 12 15
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 2 2
Urząd Stanu Cywilnego 16 20
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 71 87
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 26 62
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 5 4
Urząd Stanu Cywilnego 20 20
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak