herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 10 26
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 16 9
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 15 19
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Maj 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 49 74
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 17 24
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 3 3
Urząd Stanu Cywilnego 28 31
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 63 58
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 16 12
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 1 1
Urząd Stanu Cywilnego 21 24
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak