herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Kwiecień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 53 63
Referat finansowo- księgowy 1 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 27 7
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 1 0
Urząd Stanu Cywilnego 31 33
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 108 123
Referat finansowo- księgowy 1 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 12 23
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 25 26
Zastępca Burmistrza 0 2
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 76 100
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 14 17
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 1 0
Urząd Stanu Cywilnego 26 29
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak