herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Marzec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 79 91
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 10 18
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 22 22
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 76 100
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 14 17
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 1 0
Urząd Stanu Cywilnego 26 29
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 44 56
Referat finansowo- księgowy 25 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 21 21
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 1 0
Urząd Stanu Cywilnego 19 22
Zastępca Burmistrza 1 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak