herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Sierpień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 31 46
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 11 13
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 0 4
Urząd Stanu Cywilnego 7 11
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 45 61
Referat finansowo- księgowy 5 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 30 30
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 3 0
Urząd Stanu Cywilnego 6 10
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 48 65
Referat finansowo- księgowy 1 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 18 15
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 1 2
Urząd Stanu Cywilnego 25 26
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak