herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Marzec 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat finansowo- księgowy 4 0
Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami, Działalności Gospodarczej 6 0
Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 60 116
Stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej, kadr i bhp 0 0
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 2 0
Stanowisko ds. Organizacyjnych, Kultury, Sportu,Turystyki, Promocji, Ochrony Zdrowia 5 0
Stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych, archiwum i pełnomocnika ds.informacji niejawnych 5 0
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, OSP i Zamówień Publicznych 1 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Zastępca Burmistrza 5 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 3 0
Referat finansowo- księgowy 2 0
Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami, Działalności Gospodarczej 19 7
Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 26 19
Stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej, kadr i bhp 0 0
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 5 0
Urząd Stanu Cywilnego 4 16
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami, Działalności Gospodarczej 17 29
Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 45 0
Stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej, kadr i bhp 1 3
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 2 0
Urząd Stanu Cywilnego 12 15
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak