herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Luty 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 38 64
Referat finansowo- księgowy 0 59
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 16 18
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 2 4
Urząd Stanu Cywilnego 14 15
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 55 58
Referat finansowo- księgowy 0 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 22 23
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 4 5
Urząd Stanu Cywilnego 24 27
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak