herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Czerwiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 32 52
Referat finansowo- księgowy 1 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 14 13
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 1 2
Urząd Stanu Cywilnego 9 10
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Maj 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 48 69
Referat finansowo- księgowy 1 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 14 28
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 2 3
Urząd Stanu Cywilnego 16 17
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 53 63
Referat finansowo- księgowy 1 0
Referat inwestycyjno organizacyjny i rozwoju gminy 27 7
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych 1 0
Urząd Stanu Cywilnego 31 33
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak