Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 ZARZĄDZENIE Nr I/420/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zastępstw pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju
2 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój za i kwartał 2021 roku
3 Uchwała Nr LV.153.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.
4 ZARZĄDZENIE Nr I/458/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 maja 2021r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu pt. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku - Zdroju" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie 3.6 Wspieranie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.
5 Sprawozdanie z wykonanego budżetu Gminy Trzcińsko ? Zdrój za 2020 rok
6 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1MW zlokalizowanej w gminie Trzcińsko-Zdrój, powiat Gryfiński, działka numer 325/5, obręb Chełm Górny".
7 Zawiadomienie o wpłynięciu wnioseku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1MW zlokalizowanej w gminie Trzcińsko-Zdrój, powiat Gryfiński, działka numer 325/5, obręb Chełm Górny.
8 Klauzula informacyjna - RODO
9 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach nr 110 i 111 obręb 0004 Rosnowo gm. Trzcińsko-Zdrój", na przedsięwzięcie pn.: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 305/2 obręb Rosnowo gm. Trzcińsko-Zdrój".
10 ZARZĄDZENIEe Nr I/453/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju, zatrudnionego na stanowisku pracy ds. obywatelskich, obronności i zarzadzania kryzysowego