ZARZĄDZENIE Nr III/567/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie: upoważnienia referenta ds. ŚR, FA Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.


ZARZĄDZENIE Nr III/567/2018

Burmistrza Trzcińska - Zdroju

z dnia 04 lipca 2018 r.

w sprawie: upoważnienia referenta ds. ŚR, FA Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju

§ 1

Na podstawie art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r poz. 998), § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

upoważniam Panią Beatę Jaszczyszyn

- referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju do:

Prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia z zakresu realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz wydawania decyzji administracyjnych a także do przekazywania informacji, o których mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018 r.

§ 2

Niniejsze upoważnienie obowiązuje od dnia 04 lipca 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 11-07-2018 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2018 14:11