ZARZĄDZENIE Nr III/474/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 01 lutego 2018r. Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.


ZARZĄDZENIE Nr III/ 474/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
dnia z 01 lutego 2018r.

Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 902; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1930 )

zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr III/176/2016 r. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 15 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju wprowadza się następujące zmiany:

  1. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  2. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy Burmistrza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018r.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr III/474/2018

z dnia 01 lutego 2018r.

 

do Regulaminu wynagrodzeń w Urzędzie Gminy Trzcińsko-Zdrój

 

Lp

Stanowisko

Minimalna płaca zasadnicza

Maksymalna płaca zasadnicza

Min. Wymagania kwalifikacyjne

Optymalne wymagania kwalifikacyjne

1.

Zastępca skarbnika

1.900

4.200

ekonomiczne, staż 5 lat

Wyższe ekonomiczne staż 4 lata

2.

Kierownik Urzędu Stanu cywilnego

1.900

4.200

Według odrębnych przepisów

 

3.

Kierownik referatu/ kierownik jednostki organizacyjnej

1.900

4.600

Wykształcenie wyższe, staż 4 lata

Wykształcenie wyższe, staż 4 lata

4.

Informatyk

1.900

4.000

Średnie, staż pracy3 lata

-

Wykształcenie wyższe,

5.

Inspektor

 

1.900

4.000

Wyższe, staż pracy 3 lata - art. 53 ust.3 ustawy z dn. 28.11.2008 o pracownikach samorządowych

Wyższe, staż pracy 3 lata, wykształcenie kierunkowe

5.

Starszy specjalista

 

1.900

3.800

Wyższe, staż pracy 3 lata

Wyższe, staż pracy 3 lata, wykształcenie kierunkowe

6.

Podinspektor

1.850

3.400

Średnie, staż pracy 3 lata

Wyższe,

-

7.

Samodzielny referent

1.850

3.000

Średnie, staż pracy 2 lata

Wyższe,

-

8.

Referent, kasjer, księgowy

1.850

2.800

Średnie, staż pracy 2 lata

Wyższe

-

9.

Młodszy referent, młodszy księgowy

1.850

2,600

Średnie

-

Wyższe

-

10.

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych

1.850

1.900

Średnie

-

Wyższe

-

11.

Robotnik gospodarczy

1.850

2.200

podstawowe

Zasadnicze zawodowe

12.

sprzątaczka

1.850

2.200

Podstawowe

podstawowe

13.

Animator sportu

1.850

2,700

Średnie

-

Wyższe

-

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr III/176 /2016

z dnia 15 stycznia 2016r

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

do 80

2

do140

3

do 200

4

do 250

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 10-07-2018 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 10-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2018 14:57