UCHWAŁA Nr XLIII/417/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.


U C H W A Ł A Nr XLIII/ 417 /2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r. poz. 487 oraz z 2017r. poz. 2245 i 2439) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Dla terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój ustala się:

1. maksymalnie 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

2. maksymalnie 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

3. maksymalnie 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

4. maksymalnie 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

5. maksymalnie 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

6. maksymalnie 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

1) Sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do

spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona w sklepach spożywczych,

spożywczo-przemysłowych tylko w wydzielonych stoiskach.

2) Sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do

spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w restauracjach, barach / z wyjątkiem

barów szybkiej obsługi/.

3) Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu

może się odbywać na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do

tego przeznaczonych.

4) Punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży nie powinny

być usytuowane w odległości mniejszej niż 10 metrów od: budynków placówek oświatowych i

obiektów kultu religijnego, odległość należy liczyć zgodnie z drogą dojścia zgodnie z kodeksem drogowym.

5) Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być

prowadzona w:

a)zakładach gastronomicznych oraz bufetach w wyodrębnionej powierzchni

gastronomicznej w placówkach handlowo-usługowych;

b)miejscach określonych w zezwoleniach jednorazowych;

c)innych wyznaczonych miejscach sezonowych (np. ogródki letnie), po uzyskaniu

wszelkich niezbędnych zezwoleń.

§ 3. Ustala się następujące warunki podawania napojów alkoholowych:

1) W miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona

informacja i szkodliwości spożywania alkoholu.

2) Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem

sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia.

3) Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

może być prowadzona po uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarnej.

4) Alkoholu nie sprzedaje się i nie podaje osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw.

5) Nie może odbywać się sprzedaż, podawanie i wnoszenie alkoholu na terenie szkół, zakładów

pracy, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i OHP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Tracą moc uchwała: Nr XX/213/2008 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 maja

2008 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży

napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego nr 65, poz. 1445)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 12-06-2018 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-06-2018 14:51