Uchwała Nr XXXIX/384/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2033.


Uchwała Nr XXXIX/384/2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Trzcińsko-Zdrój w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Trzcińska-Zdroju do zaciągania zobowiązań

związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Trzcińska-Zdroju do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 14-02-2018 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2018 15:19