ZARZĄDZENIE Nr III/473/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Trzcinisku-Zdroju.


ZARZĄDZENIE Nr III/473/2018
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 1 lutego 2018r. 

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Trzcinisku-Zdroju.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) zarządzam co następuje:

§1. Z dniem 01 lutego 2018 r. upoważniam panią Ewę Winkel do prowadzenia w imieniu Burmistrza następujących spraw Gminy:

  1. kierowanie pracą Urzędu Gminy, podczas nieobecności Burmistrza Gminy,
    do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z wyłączeniem czynności zawierania umowy o pracę oraz ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy.

  2. wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Gminy, w tym wydawanie poleceń służbowych, kierowanie na wyjazdy służbowe, stosowanie kar porządkowych.

  3. wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z wyłączeniem czynności zawierania umowy o pracę oraz ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy.

 §2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1 udzielam na czas nieokreślony, wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 02-02-2018 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 02-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2018 12:50