ZARZĄDZENIE NR III/470/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój na rok szkolny 2018/2019.


ZARZĄDZENIE NR III/ 470 /2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się, na rok szkolny 2018/2019, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój:

1) Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

19. III - 30. III. 2018 r.

20.VIII - 24.VIII.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w ustawie - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

03. IV - 10. IV. 2018 r.

27.VIII.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

13. IV.2018 r.

28.VIII.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16 IV - 20 IV. 2018 r.

29.VIII - 30.VIII.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27. IV. 2018 r.

31.VIII.2018 r.

2) Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

5. III - 23. III 2018 r.

do 24. VIII 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w ustawie Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

26. III. 2018 r.

27. VIII. 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

27. III. 2018 r.

28. VIII. 2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

28. III. - 29. III. 2018 r.

29-30. VIII. 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30. III. 2018 r.

30-31. VIII. 2018 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzania powierzam dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Traci moc ZARZĄDZENIE NR III/ 346 /2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój na rok szkolny 2017/2018

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 31-01-2018 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sozańska 31-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2018 10:52